Tuesday, 11 June 2019

Case Study--76

 

विवाह 

                                           गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात,(2012) मला अजून आठवते आहे २०-२२ वर्ष्याचा दोन मुली माझ्याकडे आल्या होत्या  त्यातली एक माझ्या परिचयाची होती दुसरी तिची मैत्रीण होती . परिचित मुलीने तिच्या मैत्रिणीची ओळख करून दिली  म्हणाली हिला ज्योतिषविषयक आपले मार्गदर्शन हवे आहे . तिची मैत्रीण म्हणाली मी पदवीधर आहे सध्या मी ब्युटी पार्लर चा व्यवसाय करीत आहे . घरात माझ्या लग्नासंबंधी स्थळे बघण्याचे चालू आहे . बर्याच वेळा पत्रिका  जुळत नाहीत .वडिलांचा हट्ट आहे पत्रिका जुळल्याशिवाय विवाह करायचा नाही .  हि म्हणाली आमच्या घरच्यांचा सरांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे प्रत्येक वेळेला त्यांचा सल्ला घेतात . म्हणून विवाह योग केंव्हा आहे ते पाहण्यासाठी आम्ही आलो आहोत . 
                                             मी विचारले पत्रिका आहे का ? तिने तिची पत्रिका मला दाखविली । ती एक पारंपारिक पत्रिका होती . मी म्हणालो ह्या पत्रिकेवरून मी काही सांगू शकणार नाही . मी  कृष्णमुर्ती पद्धतीने पत्रिका पाहतो . मी त्या पत्रीकेमधील  जन्मतारीख ,जन्मवेळ   जन्मस्थळ  लिहून घेतले . त्यावरून कृष्णमुर्ती पद्धतीने कुंडली  तयार केली .  
                   कृष्णमुर्ती नियम -- सप्तमाचा सब २,७,११ / ५,८या भावाचा कार्येश असेल तर त्यांच्या दशा -अंतर्दाशेमध्ये विवाह होईल .
                            ह्या कुंडलीत सप्तमाचा सब शुक्र आहे . चला तर पाहू शुक्र हा २,७,११ या भावाचा कार्येश आहे का? तो विवाह देणार आहे का ?
      शुक्र --१०
      केतू   --९ कयू चं ७
      शनि --
      शुक्र --९,१२,१०
                           शुक्र  ७  या प्रमुख भावाचा व ९ या पूरक भावाचा बलवान बलवान कार्येश आहे . म्हणजे विवाह होणार हे निच्छित झाले . सर्व साधारणपणे सप्तमाचा सब   चंद्र , शुक्र असेल तर विवाह विवाहयोग्य वयात होतो. आता विवाह केंव्हा होईल ह्या साठी दशा अंतर्दशा पाहाव्या लागतील . 
                           प्रश्न वेळी राहू महादशा ६/ १० /२०२० पर्यंत  होती . व राहुमध्ये बुध अंतर्दशा 
१८ /९ /२०१० ते   ७ / ४/२०१३  होती .
राहू व बुध यांचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे ----
                           
राहू --३ कयू श २,४                                    
चंद्र -- ७                                                     
मंगळ ---७,१,६,७ कयू                                     
चंद्र --- ७                                                     
               
बुध --१०,८,११
शुक्र --९,१२,१० कयू
राहू --३ कयू २ , ४
चंद्र ---७

प्रथम पायरीला राहू २ या प्रमुख भावाचा कार्येश आहे व दुसऱ्या ,तिसऱ्या चौथ्या पायरीला ७ या प्रमुख भावाचा बलवान कार्येश आहे . बुध प्रथम पायरीला ११ व तिसर्या चौथ्या पायरीला २,७ या प्रमुख भावांचा बलवान कार्येश आहे . राहू व बुध दोन्ही विवाहाला अनुकूल आहेत .   याठिकाणी  २, ७ , ११ या भावाची साखळी पूर्ण झाली आहे .  आता विदशा अशी शोधावी लागेल  कि जी जास्तीत जास्त भावांची कार्येश असेल . प्रश्न वेळी  गुरु , शनि यांच्या विदशा खालीलप्रमाणे ---
        राहू / बुध  / गुरु        ९ / ७ /२०१२ ते १० / ११ / २०१२
                         शनि       १० / ११ /२०१२ ते ७ / ४ /२०१३ 
 गुरु --९ , ५ कयू                                  
 शनि --२ , ४                                         
 चंद्र    ---७                                          
 चंद्र ---७                                            
          
शनि --                    
शुक्र --९,१२,१० कयू मं  दृ ७, १ , ६
बुध --१०, ८, ११
शुक्र --९,१२,१० कयू मं दृ ७ , १ , ६वरील गुरु व शनि चे कार्येशत्व पाहता गुरु २, ७ ,५ या भावांचा कार्येश आहे   शनि सब च्या पायरीला ११ व ८ या पूरक भावाचा बलवान कार्येश आहे .  व त्याचबरोबर १, ६ ,१०, १२ या विरोधी भावाचा बलवान कार्येश आहे . म्हणून मी गुरु विदशा निवडली . 
                               राहू  / बुध  / गुरु    ९ /७ / २०१२ ते  १० / ११ /२०१२ या कालावधीत विवाह व्हावयास हवा 
             आपल्याकडे ह्या कालावधीत लग्ने होत नाहीत पण बैठका ,किंवा साखरपुडा होऊ शकतो . २३ मार्च २०१३ ला ह्या मुलीने मला फोन करून सांगितले आजच लग्नासंबंधी बैठक झाली लग्न करावयाचे ठरले आहे . २१ / ५ / २०१३हि लग्नाची तारीख धरली आहे .  लग्न ठरण्याचा कालावधीत शनि विदशा  होती . १० /११/२०१२ ते ७ /४ /२०१३. या ठिकाणी शनि १ ,६ ,१० १२ या विरोधी भावांचा  कार्येश असून   
 सुधा केवळ लग्नेश मंगळ अंशात्मक दृष्टीने सप्तमेश शुक्र ला पहात आहे . शनि दुसर्या व चौथ्या पायरीला
 ७ या प्रमुख भावाचा कार्येश आहे . या पत्रिकेमध्ये केवळ मंगळ दृष्टीने विवाह ठरला आहे .

1 comment:

  1. Civil Lab Equipment Manufacturer is the leading Manufacturer, Supplier and Exporter of Civil Engineering Lab Equipments or instruments. Established in 2005.

    Mob: +91-9891445495, +91-8448366515, +918587026175
    Phone : +91-11-23657121
    Website : http://setestindia.com, http://civillabequipmentmanufacturer.com

    ReplyDelete