Monday, 10 June 2019

Case Study-71


स्त्री ३/५/९२ २०-५५ वाघोली पुणे
लग्नाचा सब बुध मिन  राशीत बुध नक्षत्रात
चंद्र वृषभ राशीत  रवी नक्षत्रात इथे सब चंद्र संबंध येत नाही.  म्हणून वेळेत बदल करून सब शुक्र घेतला त्यासाठी वेळेत ८ मी. ३५ से. जास्त घेतले. २१-०३
या वेळेनुसार लग्नाचा सब शुक्र येतो.
यानुसार सब शुक्र व चंद्र राशी स्वामी शुक्र आहे
 येथे सब चंद्र संबंध प्रस्थापित झाला.
१ ) पती..चंद्र वृष्छिक राशीत बुध नक्षत्रात
२) धाकटी बहीण..चंद्र कर्क राशीत शनी नक्षत्रात
३) सगळ्यात धाकटा भाऊ...
 चंद्र कर्क राशीत शनी नक्षत्रात
स्त्री पत्रिकेत धाकटी बहीण म्हणजे तिसरे स्थान तृतीय भावाचा सब  हा धाकट्या बहिणीच्या चाद्र शी संबंधित असावा.
३ च सब रवी आहे
धाकट्या बहिणीच्या पत्रिकेत चंद्र कर्क राशीत शनी नक्षत्रात आहे.
३ चा सब रवी चा राशीस्वामी व चंद्र नक्षत्र स्वामी शनी आहे.
सगळ्यात धाकटा भाऊ म्हणजे स्त्री च्या पत्रिकेत पंचम स्थान . पंचामाचा सब चंद्र हा धाकट्या भावाच्या पत्रिकेत चंद्र कर्क राशीत आहे.
पती...स्त्री क्या पत्रिकेत ७ च सब  पतीच्या पत्रिकेत chandrashi संबंधित असावा.
स्त्री क्या पत्रिकेत ७ चा सब बुध
पतीच्या पत्रिकेत चंद्र बुधाच्या नक्षत्रात येथे ही सब चंद्र संबंध येतो.
 आता उलटे पाहू. म्हणजे पतीच्या पत्रिकेत ७ च सब हा पत्नी क्या chandrashi संबंधित असावा .
पती च्या पत्रिकेत ७ च सब शुक्र आहे . पत्नी च्या पत्रिकेत चंद्रवृषभ राशीत आहे.  चंद्राचा राशी स्वामी व  पत्नी च ७ चा सब  शुक्र च आहे येथेही सब चंद्र संबंध येतोय.

1 comment:

  1. Civil Lab Equipment Manufacturer is the leading Manufacturer, Supplier and Exporter of Civil Engineering Lab Equipments or instruments. Established in 2005.

    Mob: +91-9891445495, +91-8448366515, +918587026175
    Phone : +91-11-23657121
    Website : http://setestindia.com, http://civillabequipmentmanufacturer.com

    ReplyDelete