Monday, 4 November 2013

  Case Studt-2 

ज्योतिष --कृष्णमुर्ती ज्योतिष 

बदली -----अटळ 

                              माझ्या मित्राचा मुलगा एका राष्ट्रीय बँकेत नोकरीला  आहे मुळातच  हुशार असल्यामुळे  बँकेच्या अंतर्गत परीक्षा देऊन लहान वयातच बँकेच्या मनेजर पदापर्यंत पोहचला होता .  आक्टोंबर महिन्यात त्याने मला प्रश्न विचारला सर ,माझी बदली होईल का? मी म्हटले १ ते २४९ पैकी एक संख्या दे . त्याने ३८ नंबर सांगितला हा प्रश्न मी दि . १६. १०. २०१२ रोजी ७. ४५. ५७ वाजता सोडविला . त्याच दिवशी तुझी बदली १८ मार्च २०१३ ते ७ एप्रिल २०१३  कालावधीत होईल . असे फोनवर सांगितले . त्यावर तो म्हणाला आमच्या बदल्या मार्च एप्रिल महिन्यात होतच नाहीत . बदल्या झाल्याच तर जून जुलै महिन्यात होतात . मी म्हटले घोडेमैदान जवळच आहे . पाहू  काय होतंय ते. माझा कृष्णमुर्ती फोर स्टेप थेअरी वर पूर्ण विश्वास होता . मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचा फोन आला सर माझी बदली झाली आहे . मला १८ मार्चला नागपूरला हजर व्हावयाचे आहे . तर १८ मार्च ह दिवस कसा आहे ते पाहून सांगा . 

                   

         के. पि. नंबर देतानासुद्धा प्रश्नाच्या अनुषंगानेच नंबर  दिला जातो   . हे मी खूपवेळा परीक्षण केले आहे. नंबर दिला तो ३८ त्यामध्ये ३ संख्या  बदल सुचवितो व  ८ हि संख्या अपमानास्पद बदली . बदली होणार हे नक्की . 

       

            बदलीसाठी कृष्ण्मुर्तीचा नियम --- बर्याच लेखामध्ये बदली होण्यासाठी दशमाचा सब तीन,पाच,नऊ  भावांचा कार्येश असेल तर बदली होते. असे म्हटले आहे. मा . गोंधळेकर सरांनी काही लेखामध्ये दशमाचा सब तीन ,दहा,बारा या भावांचा कार्येश असेल तर बदली होते . असे म्हटले आहे . 

        वरील कुंडलीमध्ये दशमाचा सब बुध आहे व बुधाचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे फक्त  बलवान  भाव दिले आहेत . 

                                बुध----६,२,६ कयू 

        न . स्वामी        गुरु ----१२,८,११,१ कयू 

                सब          गुरु ----

    स . न . स्वामी     चंद्र ----५,३           

दशमभावाचा सब बुध ३,५,१२ या भावांचा कार्येश म्हणजे बदली होणार हे निश्चित झाले बदली केंव्हा होणार यासाठी महादशा अंतर्दशा पाहाव्या लागतील . प्रश्नवेळि राहू महादश २० आक्टोंबर २०२९ पर्यंत आहे . व राहू अंतर्दशा ३ जुलै २०१४ पर्यंत आहे . बदली होण्यास साधारपणे ४-५ महिन्याचा कालावधीत लागतो . म्हणून मी राहू अंतर्दशा गृहीत धरली . राहूचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे 

                             राहू----

      न . स्वामी .    शनि ---५,९,१०

            सब          शनि --

 स . न . स्वामी राहू ----६ मं ६,७ 

         

                 बदली होण्यासाठी राहू ५,९,१० या भावांचा कार्येश आहे . राहू महादशा राहू 

अंतर्दशा बदली होण्यासाठी अनुकूल आहे. आता राहू महादाशेमध्ये विदश पुढीलप्रमाणे 

आहेत. 

                विदशा   शनि २६/७/२०१२ ते २९/१२/२०१२ पर्यंत 

                              बुध २९/१२/२०१२ ते १८/५/२०१२ 

                              केतू १८/५/२०१२ ते  १४/७/२०१३  

                        शनि --                                                                           

न . स्वामी       राहू    ---६ मं ६,७                          

      सब            राहू                                                

स . न . स्वामी शनि ---५,९,१०                               

                        बुध---६,२,६  

  न . स्वामी       गुरु ---१२,८,११,१ कयू 

    सब               गुरु ---

  स . न . स्वामी चंद्र ---५,३

राहू व शनि या दोन्ही ग्रहांचे कार्येशत्व एकच असल्यामुळे मी शनि विदश सोडून दिली . व बुध विदश गृहीत धरली . बुध  ३,१२ या भावांचा कार्येश असल्यामुळे२९ /१२ / २०१२ ते १८/५/२०१३ यापर्यंत बदली होईल राहू महादशा राहू अन्यर्दशा बुध विदशा  म्हणजे २९/१२/२०१२ ते १८/५/२०१३ या कालावधीत बदली होईल .

 गोचर भ्रमण -----

 वरील कालावधीत जर गोचर भ्रमण अनुकूल असेल तरच बदलीची घटना घडून येईल . अन्यथा नाही . मा ग़ोन्धलेकर सरांनी गोचर भ्रमण पाहताना दोन विभाग  आहेत. एक शीघ्र गतीच्या ग्रहाचे नक्षत्र स्वामीचे भ्रमण पाहावे व मंद गतीच्या ग्रहाचे साब्मधील भ्रमण पाहावे 

               प्रथम  राहू या मंद गतीच्या ग्रहाचेभ्रमण पाहू--- वरील कालावधीत राहू २९ डिसेंबरला चंद्राचे सब मध्ये , ५ जानेवारीला रवीच्या सबमध्ये ,१८ जानेवारीला  सबमध्ये आहे. राहू २८  फेब्रुवारी २०१३ शुक्राच्या सबमध्ये आहे. चंद्र ,रवि ,शुक्र पहिल्या दोन पायरीला बदलीसाठी  अनुकूल नाहीत . राहू १ मार्च २०१३ पासून केतूच्या सबमध्ये आहे . केतू पहिल्या दोन पायरीला (१२,४,१,५ ) बदलीसाठी अनुकूल आहे . राहू १ मार्च २०१३ ते १९ एप्रिल २०१३ पर्यंत अनुकूल आहे .आता बुध  शीघ्र गतीचा ग्रह आहे .  म्हणून त्याचा नक्षत्रस्वामी पाहावा .

        बुध १ मार्च  २०१३ ते १७ मार्च २०१३ पर्यंत वक्री आहे . १८ मार्च २०१३ पासून बुध हा राहूच्या नक्षत्रात आहे २ अप्रिल २०१३ ते ७एप्रिल २०१३ पर्यंत गुरूच्या नक्षत्रात आहे . राहू  गुरु पहिल्या दोन पायरीला अनुकूल आहे. बुध ८ अप्रिल २०१३ पासून शनीच्या नक्षत्रात आहे . शनि पहिल्या दोन पायरीला अनुकूल नाही . म्हणजे १८ मार्च  २०१३ ते ७ एप्रिल २०१३ हा कालावधी बदलीसाठी अनुकूल आहे.   याच कालावधीत बदली झाली आहे  

   


 

  

No comments:

Post a Comment