Sunday, 12 June 2016

* पोलिस भरती होईल का?*

*दि 12/8/94 वेळ 7=10am अ 18  9  रे 74  35

L  चंद्र  S चंद्र  R  शुक्र  D  रवि

रविचया राशित राहु आहे लग्न नक्षत्र बुध आहे

आता राहु/ चंद्र दशा चालू आहे


* दशमाचा सब शुक्र आहे

शुक्र रूलिंग मधे आहे तसेच दशे मधिल राहु व चंद्र रूलिंग मधे आहेत
म्हणजे जन्म वेळ बरोबर आहे
दशमाचे सब  शुक्र चे कार्येशत्व....
शुक्र....
चंद्र....2
चंद्र....
मंगळ....10 , 4
कृ नियम ... दशमाचा सब 2  6  10  11 या भावंचा कार्येश असेल तर 2  6  10  11 या कार्येश ग्रहांचया दशेमधे नोकरी मिळते
* शुक्र 2  10 या भावांचा कार्येश आहे
याचा अर्थ पोलिस विभाग मधे नोकरी मिळणार हे नक्की झाले शिवाय पोलिस अथवा मिलिट्री मधे नोकरी साठी रवि अथवा मंगळ याचा संबंध असावा लागतो तसा या ठिकाणी शुक्राचया सब च्या  सब चा नक्षत्र स्वामी मंगल आहे सर्वच गोष्टी या ठिकाणी जुळून आल्या आहेत
आता नोकरी केंवहा मिळणार...
सध्या राहु मधे चंद्र दशा चालू आहे
त्यापुढील मंगळ अंतर दशा
राहु/ मंगळ/ शनि चा कालावधि...
24/2/17 ते 25/4/17  असा आहे

* राहु...

  गुरु... 3  5  8
  बुध.... 12  11 र यु 12  11
  बुध.....12  11  र यु 12  11

राहु  11 च कार्येश आहे


* मंगळ...10  4

  मंगळ....10  4
  शुक्र.....
  चंद्र.... 2

मंगळ  2 4 10 चा कार्येश आहे


* शनि...7  6

  राहु.... 3  शु  2
  शुक्र....
  चंद्र.... 2

* शनि  2  6 चा कार्येश आहे

राहु मंगल शनि दशे मधे 2  6  10  11 ची  साखळी पूर्ण झाली
* वरील कालावधि मधे म्हणजे
24/2/17 ते 25/4/17  मधे नोकरी मिळणार हे नक्की झाले

No comments:

Post a Comment