Friday, 20 December 2013

> जन्म वेळ शोधणे ...

+ जन्म वेळ शोधणे -----

Case Study-11माझ्या वडिलांचा मृत्यू दि . १८-१२-२०११ रोजी पहाटे ३-३० वाजता झाला . एक उत्सुकता म्हणून त्यांची कुंडली काढण्याचा प्रयत्न करीत होतो . त्यांची जन्मतारीख माहित होती पण वेळ माहित नव्हती क़्रूश्न्मुर्ति पद्धती मध्ये वेळ ठरविता येते  त्याप्रमाणे मी प्रयत्न केला . खालीलप्रमाणे
जन्मतारीख ५-१०-१९२७ स्थळ फलटण 

त्यावेळेचे एल यस आर डी घेतले .
 L--गुरु S--केतू R--रवि D--मंगल / केतू  (तारीख-२९-१०-२०१३ वेळ -१६-१८)
गुरूच्या धनु राशीमध्ये केतूचे नक्षत्र आहे. (कारण केतू मंगळाच्या राशीत आहे) म्हणून धनु राशी केतू नक्षत्र रवि सब व केतू सबसब (कारण केतू दोन वेळा आलेला आहे.)
 धनु राशी केतू   नक्षत्ररवि सब केतू सबसब ३-३१-०  to  ३-३३-२० आहे याचा याचा मध्य काढू मध्य १-१०
धनु लग्न ३-३१-०० + ०-१-१० = धनु लग्न ३-३२-१०  निरयन लग्न जन्मवेळी पूर्व क्षितिजावर उदित असताना जन्म झाला असे  येइल.
निरयन जन्मालाग्नावरून जन्मवेळ शोधावा लागेल . निरयन लग्न धनु ३-३२-१० जन्मस्थळ फलटण अक्षांश १७-५९ रेखांश ७४-२६ रेखंतर काळ (-)३२-१६ जन्मतारीख ५-१०-१९२७ या आधारे जन्मवेळ शोधू .
यासाठी जन्मवेळेचा इष्ट सांपातिक काळ शोधावे लागेल
१) निरयन जन्म लग्न  धनु ३-३२-१०
 जन्मवार्षाचे अयनांश +     २२-४४-३१
                                   -----------------------
 सायन जन्म लग्न    धनु २६-१६-४१
म्हणजेच                 ८-२६-१६-४१
अंशात रुपांतर      २६६ -१६-४१
जन्मगाव फलटण १७-५९ आहेत पूर्ण अंश १८ घेऊ .
२) सायन जन्म लग्नजवळ्चे मोठे लग्न  २६६-४२-३२ सां कां  १२-१८
    सायन जन्म लग्नजवळ्चे लहानलग्न २६६-०१-३८सां कां   १२-१५                                                         -----------------------------------------------------------------------
                                                    फरक ००-४०-५४              ००-०३ मिनिटे

वरील वाजबाकीवरून ३-०० मिनिटामध्ये लग्न भाव ४०-५४ कला पुढे गेला . सोयीसाठी ४१ कला घेऊ
हि झाली लग्न  भावाची गती
३) आता जन्म सायन लग्न व लहान लग्न यामधील फरक काढू .
             सायन जन्म लग्न २६६-१६-४१
            सायन लहान  लग्न २६६-०१-३८
                                       ----------------------
                                          ००-१५-०३  सोयीसाठी १५ घेऊ
 ४१ कला जाण्यास १८० सेकंद लागतात तर २५ कला जाण्यासाठी किती ?
                          = १ मिनिट ६ सेकंद
लहान लग्नाचा सां काळ   १२-१५-००
+ २५ कलासाठी सां कळ  ००-०१-०६
                                 -----------------------
जन्मवेळेचा  सां काळ १२-१६-०६ यावरून जन्मवेळ शोधणे खालीलप्रमाणे
  जन्मवेळेचा सां काळ       ता . मि. से 
                                        १२-१६-०६
(-)जन्मतारखेचा सां काळ ०५-४८-२८
                               ----------------------
     संसाकरीत वेळ            ०६-२७-३८
संस्कार करा                  गुणिले १० व भागिले ६   = ६४ सेकंद - १ मिनिट ०४ सेकंद
 संसाकरीत वेळ           ०६-२७-३८
                          (-)            ०१-०४
                                ------------------
       स्थानिक वेळ         ०६-२६-३४
          रेखंतर काळ (+)  ००-३२-१६
                                  -------------------
standard जन्म वेळ      ०६-५८-५०
 जन्मवेळ सकळी  ६ वाजून ५८ मिनिटे ५० सेकंद अशी येईल 

2 comments:

  1. खुप छान लेख आहे सर, ब-याच गोष्टी समजतायत पण काहि ठिकाणी तुमचं मार्गदर्शन महत्वाच आहे, अस वाटत.

    ReplyDelete
  2. सर कित्येक लोकांच्या जन्मतारखा शाळेच्या दाखल्यात लिहण्यासाठी 1 जून वगैरे...सापडतात. Kp पद्धतीनुसार खरी जन्मतारीख सांगता येईल का?

    ReplyDelete