Friday, 26 October 2018

ब्युटी पार्लर व्यवसायातून लाभ होईल का?

स्त्री: १९-८-२०१७
 १८-०९

के.पी  नं  2

नियम: दशमाचा सब २,६,१०,११  व ७ चा कार्येश असून मंगळाशी संबंधित असेल तर व्यवसायात लाभ होतो.
 १० चा सब ५ चा हि कार्येश असावा . ५ कला, सौंदर्य
१० चा सब चा शुक्राशी संबंध असावा
(न.स्वामी, द्रुष्टी , युती ,)

बुध शुक्र    सौंदर्य ,
शुक्र शनी केसांचे सौंदर्य
सप्तम भावावरून गिर्हाईक चा बोध होतो . सप्तम भावाचा सब बुध आहे

 बुध शुक्र...लहान कुमारवयीन मुली
 मंगळ शुक्र ...तरूण स्त्रिया
रवी शुक्र ..उच्चभ्रु  स्त्रिया,
शनी शुक्र ..वयस्कर स्त्रिया
ग्राहक असू शकतील
१० चा सब बुध शुक्राच्या नक्षत्रात आहे .
बुधाचे कार्येशत्व...

बुध..
शुक्र..४ , २, ३, ७, दृष्टी १०
रवी..५  रा यु. ५ के द्रुष्ट ११
केतू..११ श ८ १२ र द्रु ५श द्रु ८ १२
           न. मंगळ ५ ,१ ,९
१० चा.सब बुध २, ३, ४, ५, ७ ,८, ९ ,१०, ११ ,१२ चा कार्येश आहे
५ कला, ७ / १० व्यवसाय ११ लाभ .  शुक्र मिथुन २८-५-१६ आहे व ४ भावारंभ मिथुन २४-७-५२ आहे म्हणून शुक्र ४ भावारंभी आहे (फरक ३-५७-२४ ) त्याची दृष्टी १० भावारंभी आहे
शिवाय मंगळ ग्रहाचा संबंध आहे
सदर ची व्यक्ती व्यवसाय करेल.


सध्याच्या दशा पाहू....
गुरू मधे राहू २८/३/१८ पर्यंत.
गुरू राहू २८/३/२०१८ पर्यंत आहे. गुरु नंतर शनी दशा सुरु होईल

 गुरू .. .                                                                
मंगळ ..५,१,९                                               
राहू .. ५ र ५                                                                     
केतू .. ११ श ८,१२ र दृ ५                                               

राहू .. ५ र ५               केतू .. ११ श ८,१२ र दृ ५     
केतू ..        
मंगळ .. ५,१,९      

शनी .. ८,१२,९ क  यु
बुध .. ५
गुरु ..

मंगळ .. ५,१,९

वरील गुरु राहू व शनी दशा पाहता सर्वच १,५,८,९,११,१२ च्या कार्येश आहेत यामध्ये २,६,१० भाव कोठेच नाहीत .
५  ८। १२ हे भाव व्यवसाय करण्यास अनुकूल नाहीत ८ भाव अडथळे १२ भाव अनावश्यक खर्च / गुंतवणूक दाखवतात
 पार्लर च्या व्यवसायात लाभाचे प्रमाण अल्प राहील .
 ६ भाव असणे आवश्यक आहे.  कारण ७ भाव हे गिर्हाईक आहे त्याच्या पैशाचा व्यय म्हणजे  ६ भाव होतो
  फक्त १०  ११ लागणे म्हणजे आपल्या इच्छैखातर व्यवसाय चालू ठेवणे असे होईल
तसेच दशम भावारंभी प्लूटो ग्रह आहे . दशम भावारंभ धनु २४-७-५२ आहे व प्लूटो धनु २३-१३-३६ आहे म्हणजे फक्त ५४ कला १६ विकला चे अंतर आहे प्लूटो हा विध्वंसक ग्रह आहे यामुळे सुद्धा पार्लरचा व्यवसाय फायदेशीर ठरणार नाही हे खात्रीपूर्वक सांगता येईल .

किंवा ५। ८। १२ हे भाव समोरच्या व्यक्ती चे २। ६। ११ भाव होतात. दर महिन्याला ठराविक रक्कम घेऊन दुसर्याला चालवायला देणे हे फक्त होऊ शकेल.
 परंतू भागिदारी त करू नये. 

1 comment: