Saturday, 20 October 2018भोपाळ टेस्ट ....
एक गोष्ट आपणामध्ये शेअर करू इच्छितो आठ दिवसापूर्वी मी नेहमीप्रमाणे लॅपटॉप सुरु केला . आणि काय लॅपटॉप मध्ये उभ्या रेषा रंगबेरंगी दिसायला लागल्या . स्क्रीन क्लीन दिसत नवहता . अस्पष्ट दिसत होते मला कळत नव्हते कि काय झाले आहे . डाव्या बाजूला नेहमीचे ऑपशन दिसत होते पण अस्पष्ट . तरीसुद्धा मी कुंडलीचे विश्लेषण , तपासायचे काम चालूच ठेवले. पण त्याच्यातील अक्षरे अस्पष्ट दिसत होती डोळ्यावर ताण  पडत होता . मनात म्हटले असेच चालू राहिले तर काम करणे अवघड होणार आहे . अजून बऱ्याच  कुंडल्यांचे विश्लेषण बाकी होते . काय करावे मला सुचत नव्हते. शेवटी मी माझा नेहमीचा  कॉम्पुटर चा टेक्निशियन ला बोलावयाचे ठरविले . त्याला फोन केला तो म्हणाला दुपारी येतो. दुपारी तो आला त्याने नेहमीच्या पद्धतीने सरावाने बटणे दाबायला सुरुवात केली तरी काहीच फरक  पडत नव्हता शेवटी त्याने सांगितले कॉम्पुटर चा डिस्प्ले काम करत नाही   हा इथे दुरुस्त होणार नाही . पुण्याला दुरुस्त होईल . पण फार खर्च येईल मी म्हटले किती येईल ६ते ७ हजार. तोम्हणाला खर्च करण्यापेक्षा तुम्ही नवीन कॉम्पुटर च घ्या नवीन ची किंमत काय असेल तो म्हणाला २५-२६ हजार . आता एकदम एवढा खर्च करणे शक्य नव्हते . मला खरोखरच टेन्शन आले होते. . तो दिवस असाच विचार करण्यात गेला .

                                     दुसऱ्या दिवशी सकाळी सहज मनात आले भोपाळची  टेस्ट घेऊन बघावी मनात विचार केला माझा कॉम्पुटर दुरुस्त होईल का ? घड्याळात किती वाजले ते पहिले सकाळचे ६-५४ झाले होते

तासामध्ये एक अधिक करायचा  म्हणून ६+१=७ ७ नंबरची रास  म्हणजे तुला येते हे तुला लग्न झाले . आता मिनीटावरून आपण चंद्र स्थिती काय येते ठरवू
५४ या मिनिटांना ५ या संख्येने भागायचे

५४/५= भागाकार १० येतो  व बाकी ४ राहतात

म्हणून १० नंबर च्या पुढची राशी घ्यावी म्हणजेच ११ नंबरची कुंभ

आता कुंडलीत लग्न झाले तुला व चंद्र आहे कुंभ राशीला . लग्नापासून चंद्र कितवा येतो ते मोजून पहा . लग्नापासून चंद्र  पाचवा येतो  म्हणजेच लग्न व चंद्र यांच्यामध्ये नवं पंचम योग्य झाला आहे . नवपंचम योग्य हा शुभ योग्य आहे म्हणून कॉम्पुटर दुरुस्त होणार असे उत्तर आले .मला खूप बरे वाटले .

आता प्रत्यक्ष कृती ची वेळ आली  .अंदाजे १० वाजता  मला एक फोन आला सर, घरीआहात  का ? मी म्हटले आहे ,या . मी विचारले काय करायचे आहे पत्रिका जुळतात का ते पाहायचे आहे ,बर बर  ... या

ते आल्यानंतर मी कॉम्पुटर सुरु केला उत्सुकता होती काय होतंय....
कॉम्पुटरची स्थिती जैसे थे .. आता काय करावे .. मनात म्हटले आलेल्या जातकाचे काम उरकू मग बघू काय करायचे .. मी हळू हळू पत्रिका तपासायला सुरुवात केली आणि माझ्या लक्षात आले हळू हळू माझा कॉम्पुटर क्लीन होतोय . पुन्हा स्वच्छ दिसायला लागलाय . फक्त वरच्या बाजूला एक बारीक आडवी लाईन दिसत होती मी म्हटले ठीक झाले . आता लगेच च नवीन कॉम्पुटर घेण्याची आवश्यकता नाही .
                             याला चमत्कार म्हणायचं का भोपाळ टेस्ट ची सत्यता

No comments:

Post a Comment