Sunday, 7 October 2018               फेब्रुवारी महिन्यात मी भोपाळला एक ज्योतिषशात्राचा महाकुंभ मेळ्याला  गेलो होतो. त्यामध्ये एक नवीन गोष्ट शिकायला मिळाली ती आपणामध्ये शेअर करू इच्छितो ज्या प्रश्नाचे उत्तर होय किंवा नाही असते . असा प्रश्नाचे उत्तर एका मिनीटात देता येते . ते उत्तर बरोबर येते असे त्या लेखकाचा दावा आहे
          ज्यावेळी प्रश्न विचारला जाईल त्यावेळी किती वाजलेत ते बघायचे . अगदी अचूक मिनिटापर्यंत
उदा . दुपारी ३-३७, सकाळी ९-१८   रात्री ११-३५ असे
आता जे तास आहेत त्यामध्ये एक मिळवायचा जी संख्या येईल ते पत्रिकेतील लग्न धरायचे व जी मिनिटे राहतील त्यावरून चंद्र राशी ठरवायची खालीलप्रमाणे ...


 ०--५ मेष , ६-१० वृषभ , ११-१५ मिथुन, १६--२० कर्क
 २१--२५ सिंह , २६--३० कन्या , ३१--३५ तूळ , ३६--४० वृश्चिक
४१ --४५ धनु , ४६--५० मकर ,५०--५५ कुंभ ५६--६० मिन


यानंतर लग्न व चंद्र यामधील योग्य कोणता आहे ते पहा.
१) युती --उत्तम --होय
२) लाभ --चांगले --होय
३) केंद्र --कष्टप्रद
४) नवपंचम --शुभ --होय
५) षडाष्टक --अशुभ --नाही
६) प्रतियोग ---होय

उदा-- १) मी एका व्यक्तीला भेटावयाला चाललो आहे ती व्यक्ती भेटेल का ?
          २) आज माझा रिझल्ट लागेल का ?
          ३) अमुक रेल्वे वेळेवर येईल का ?

मी याचा अनुभव घेतला आहे बऱ्याच वेळा उत्तरे बरोबर येतात.  काहीवेळा चुकतात सुद्धा . आपण अनुभव घेऊन पहा . उत्तर बरोबर येण्याचे प्रमाण जास्त आहे.


 उदा.--- १)  सकाळी ८-३२
  ८+१=९ म्हणजे धनु लग्न झाले
आता चंद्र ची स्थिती ठरवायची
३२मी ३१ ते ३५ या गटात येतात म्हणजे तुला राशी  झाली
 धनु व तुला यामध्ये लाभ योग्य होतोय म्हणजे उत्तर होकारार्थी आले
 

२)   रात्री  ११-३५
११+१=१२ म्हणजे मिन लग्न झाले
आता चंद्राची स्थिती पाहू
३५ मिनिटे हि ३१--३५ या गटात येतात म्हणजे तुला राशी झाली

मिन लग्न व तुला राशी यामध्ये षडाष्टक योग्य होतोय  उत्तर नकारार्थी
शुभम भवतु 

No comments:

Post a Comment