Wednesday, 20 June 2018

      वडिलांचा आजार केंव्हा बरा होईल ?                   

  एक वयस्कर व्यक्ती, वय वर्षे ९० ,  ह्यांचे दोन्ही पाय अचानक सुजले. डॉ.नी औषध दिले. दोन दिवसात सूज कमी झाली. पण डोळ्या्वर झापड आली. खूप प्रयत्न करावे लागत होते डोळे उघडायला. परत डॉ.ला दाखवले. डॉ.नी एम आर आय काढायला सांगितले. एम आर आय मधे डोक्यात एक गाठ आहे हे निदर्शनास  आले साधारण पणे ५ ×४ सेंटीमीटर  त्यामुळे मेंदूवर दाब पडतोय. काही शिरा दबतात. डॉ.म्हणतात  ऑपरेशन नाजूक आहे. वयाचा विचार करता गाठ काढली तरी गैरंटी नाही. नाही काढली तर एक बाजू पेरलाईज होऊ शकते.आता सध्या व्यक्ती बेडवर आहे . सर्व विधी बेडवरच होतात.  पाय त्यांना हलवता येत नाही . स्मरण शक्ती कमी होत चालली आहे . दृष्टी कमी . आवाजावरून नातेवाईक ओळखतात. पाठीला जखमा होऊ नयेत म्हणून मुलगा सून आलटून पालटून एका अंगावर झोपवतात . नाकातून नळी घालून द्रवपदार्थ देत आहेत .
 त्यांचा मुलगा आला होता. बाबा केंव्हा बरे होतील ?
आजाराचे प्रश्र्न नंबर कुंडली वरून सोडवावेत असा संकेत आहे. म्हणून त्याच्याकडून एक नंबर घेतला.
केपी नं ५६ यावरून कुंडली तयार केली. मिथून लग्नाची कुंडली आहे.
जातकाच्या मनातील विचार जुळतो का ते पाहू ..।.
चंद्र भावचलीत कुंडलीमधे द्वितीयात. वडीलांचे स्थान नवम. नवमापासून व्दितीय स्थान हे षष्ट स्थान आहे. म्हणजे वडील आजारी आहे हे कळते प्रश्र्नाचा रोख बरोबर आहे
आता नवम स्थान लग्न स्थान धरून कुंडली फिरवून घेतली.
षष्टाचा सब गुरू आहे.  षष्टाचा सब गुरू असतो तेंव्हा कोणत्याही गोष्टीची वाढ करतो . या ठिकाणी गुरूने अनावश्यक पेशींची वाढ केली . त्यामुळे डोक्यात गाठ निर्माण झाली . म्हणजेच ब्रेन ट्यमर झाला. दूषित गुरू तूळ राशीत नवम  भावारंभी  आहे त्याची दृष्टी तृतीय रंभी आहे . तृतीयात मेष रास.मेष राशीवरून डोक्याचा अर्थबोध होतो.
साध्या कुंडलीत दूषित गुरूची द्रुष्टी लग्नावर.
लग्न कुंभ आहे.
 गुरू...९, २, ९ कयू
गुरू...९, २, ९ कयू
गुरू...९, २, ९ कयू
गुरू.....९ , २ , ९ कयू

कुंभ हे स्थिर तत्वाचे लग्न म्हणजे नवम स्थान हे बाधक स्थान होते.
षष्टाचा सब.गुरू मारक, बाधक स्थानाचा कार्येश आहे. याचा अर्थ आजार गंभीर आहे.
लग्नाचा सब बुध आहे. बुध
२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ११ १२ चा कार्येश आहे. २ ७ मारक , ९ बाधक , ४ मोक्ष , ६ ८ १२ अशुभ स्थाने
आयुष्यमान कमी आहे.
 आता आपण दशा पाहू....
केतू २०२१ पर्येंत आहे
केतू .. ६ ९ १२ २ चा कार्येश आहे.
६ आजार १२ हॉस्पिटल ९ बाधक २ मारक
केतू मधे गुरू ७/१२/१८ पर्यंत
गुरू  ९ २ चा कार्यश
९ बाधक २ मारक
शुक्र रवी चंद्र मंगळ राहू च्या विदशा बाकी आहेत.
शुक्र १३/८/१८  (५ १० ११ १२ १ ,३ )
रवी ३०/८/१८   ( ५ ७ १० ११ १२ १ ३ ४)
चंद्र २७/९/१८  ( ५ ९ १० ११ १२ १ २ ३ )
मंगळ १७/१०/१८   (६ ९ १२ २ )
राहू  ७/१२/१८       ( ६ १० १२ १ )
  यापैकी शुक्र रवी चंद्र ५ ११चे कार्यश आहेत  २७/९/१८ पर्येंत तब्येत ठीक राहील.
मंगळ राहू विदशे मधे त्रास वाढू शकतो.
कारण
मंगळ ६ ९ १२ २                           ६ ( आजार ), ९ (बाधक ), २ (मारक), १२ ( हौ स्पिटल )
राहू  ६ १० १२ १ चा कार्यश आहे.    १ (स्वतः व्यक्ती ) १० लाभाचे व्यय ६ ( आजार ) १२ ( हौ स्पिटल )
ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर २०१८ ह्या कालावधी त तब्येत सिरीयस राहील. धोकादायक राहील.
शुभं भवतु 

No comments:

Post a Comment