Saturday, 2 June 2018

सब ची प्रतिकूलता
  एक पत्रिका माझ्याकडे आली. प्रश्र्न विवाहाचा आहे. प्रत्येक के पी अभ्यासक प्रथम रूलिंग घेतो.
३१/५/१८ संध्याकाळी ७-११-०७  स्थळ =फलटण
L..मंगळ , S..केतू , R ..गुरू , D..गुरू Ls.. बुध
७ चा सब शुक्र आहे.
रूलिंगमधे शुक्र नाही. म्हणून त्याच्या मागील केतू ,बुध घेता येत नाही कारण वेळेत खूप फरक पडतो. पुढिल मंगळ घ्यावा का ?
शुक्र,रवी, चंद्र,मंगळ हे शिघ्र गतीचे ग्रह असल्यामुळे वेळेत फारसा फरक पडणार नाही. दुसरे कारण असे कि जन्मस्थळ ओझर्डे ता. वाई हे गांव खेडे आहे.प्रसुति घरी झाली का दवाखान्यात झाली हे माहित नाही.  त्यामुळे मि मंगळ  घ्यायचे ठरविले. त्यानुसार वेळ येते ७-४५ . १५ मिनीटाचा फरक   तो फार होत नाही.
जन्म दि. १८/१०/८२ दिलेली वेळ सकाळी ७-३० ओझर्डे ता. वाई.
७-४५ नुसार मि कुंडली तयार केली .
 आज रोजी ह्या मुलाचे वय ३६ आहे. एवढा उशीर ......
शिक्षण १२ वी, एका सूत गिरणीमधे ६ वर्षे नोकरी करत आहे. सुपरवायझर या पदावर.
 घरी पाच एकर बागाईत जमिन .
 रवी शनी प्लूटो युति
शुक्र कन्येचा व्ययात
शुक्र शनी युति (५ अंश )

७चा सब मंगळ
मंगळ...
बुध...११ ९
गुरू... १ ३ ६
गुरू...१ ३ ६

गुरू १ ३ ६ ९ ११ चा कार्येश
३-४ पायरीवर १ ३ ६ चा कार्येश
३ दुय्यम, ६ १ पुर्ण विरोधी भाव

म्हणून उशिर, शक्यता फार कमी .

No comments:

Post a Comment