Tuesday, 19 June 2018

सब ची प्रतिकूलता 
२०१२ साली माझ्या ओळखीचे एक प्राध्यापक माझ्याकडे आले व म्हणाले आतापर्यंत इतरांचे रिडींग चुकले आहे . हि माझ्या मुलीची पत्रिका  आहे . हीच विवाह योग्य केंव्हा आहे असे विचारले 
जन्म दिनांक --१७ एप्रिल १९८७ वेळ... १४-५४-. २५ स्थळ अकलूज . प्रश्न पहाटे वेळी सप्तमाचा सब गुरु होता. आजही लेख लिहितेवेळी सप्तमाचा सब गुरूच आहे 
दि. --७/६/२०१८ वेळ .. १=३७=२७ दुपारी फलटण   
एल --बुद्ध एस गुरु आर.. शनी  डी --गुरु एल एस .. रवी 
सप्तमाचा सब गुरु रुलिंगमध्ये आहे पत्रिका बरोबर आहे . चंद्र शनी च्या नक्षत्रात आहे ..... पुनरफू योग 

या पत्रिकेत सप्तमाचा सब गुरु आहे 
गुरुचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे बलवान भावच दिले आहेत 
PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- 8   5 8     Rahu-Yuti  8    Ketu-Drusht  2  
It's N.Swami :-------- Mercury:- (8)   2 (11)   
It's Sub :------------ Mercury:- 8   2 11   
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (4)   (6) 7   
Itself aspects :------ 2 12 4

गुरु दुसऱ्या पायरीला ८ या दुय्यम भावाचा व ११ या प्रमुख भावाचा कार्येश आहे परंतु ३--४ स्टेपला 
४ ६ या भावाचा कार्येश आहे . हे भाव पूर्णपणे विरोधी आहेत . 
सबब सदर मुलीचा विवाह अध्याप पर्यंत झाला नाही 
याठिकाणी सब ची प्रतिकूलता निर्माण झाली 

No comments:

Post a Comment