Tuesday, 9 January 2018

कन्सर असेल का ?
माझ्या मेव्हण्याचा नातू. १२-१३ वर्षाचा असेल. एक दिवस खेळताना त्याचा पाय दुखायला लागला. खेळून खेळून दुखत असेल म्हणून घरच्यांनी दुर्लक्ष केल. एक दिवस रात्रीच रडायला लागला म्हणायला लागला , माझा पाय दुखतोय. आई वडीलांनी डॉ.ला दाखवले. डॉ.नी  काही गोळ्या दिल्या . काही दिवस बरे वाटले. पण पुन्हा तो म्हणायला लागला माझा पाय जास्तच दुखतोय. मग सर्वांनाच काळजी वाटायला लागली पुन्हा एका निष्णात डॉ.ला दाखविले त्यावेळी डॉ. म्हणाले पायाच्या हाडाजवळ एक गाठ आहे. ति दुखतेय. ( डाव्या पायाच्या नडगी ..गुडघ्याखाली ) ऑपरेशन करून ति गाठ काढली पाहिजे . व तपासायला पाठवली पाहिजे. आता मात्र सर्व कुटुंब हादरले. नाना शंका यायला लागल्या. आई वडिलांची झोप उडाली. एवढ्या लहान वयात अस होऊ शकत ?
अशावेळी नाही म्हटले तरी मनात शंका येतातच ना.....
याच अवस्थेत मुलाच्य आईने प्रश्र्न विचारला . डॉ.ने सांगितले ते सर्व सांगितले व कन्सर असेल का ? यातून केंव्हा बरा होईल .?
 मि तिला एक केपी नंबर द्यायला  सांगितले.तिने ४० नंबर दिला .
या नंबर वरून मि केपी पध्दतीने कुंडली काढली . या कुंडलीतील चंद्रावरून मनातील विचार जुळतो का ते पाहू .   चंद्र दशमात आहे.चंद्र दशमात म्हणजे पंचमापासून षष्टात. म्हणाजे प्रशश्र्नाच रोख बरोबर आहे.
 दि. २४/१२/२०१७ वेळ..२१-०८-५३  फलटण
 शरीरामधे अनावश्यक पेशींच्या गाठी तयार करणे ह्याचे कारकत्व गुरू ग्रहाकडे आहे. षष्टाचा सब गुरू असेल किंवा सब गुरूच्या नक्षत्रात असेल तर कन्सर असतो.
पंचम स्थान लग्न स्थान धरून कुंडली फिरवून घेतली.
 षष्टाचा सब शुक्र
शुक्र..३ १ श यु. ३
केतू..५ श ३
मंगळ..१ ८
राहू..११ चं ६ न. बु २ १०
षष्टाचा सब गुरू नाही व गुरूच्या नक्षत्रात नाही. त्यामुळे कन्सर नाही हे नक्की.
फक्त मंगळाचा व अष्टम.भावाचा संबंध आहे याचाम्हअर्थ गाठआहे  त्यासाठी ऑपरेशन करावे लागेल. असे सांगितले.
२७ डिसेंबरला  ऑपरेशन झाले. लहान गाठ होती ती काढून टाकली. थोडा तुकडा काढून तपासणी साठी मुंबई ला पाठवीला. त्याचे रिपोर्ट ३ जानेवारी २०१८ रिपोर्ट  मिळाले. रिपोर्ट निल आला . काहिही निष्पन झाले नाही.
 सर्वांना च हायसे वाटले .
पूर्ण बरे होण्यासाठी म.द. अं.द. पाहिल्या . राहू चंद्राची दशा चालू होती.
राहू १० ११ २ ६
चंद्र ११ ६
पुर्ण बरा होण्यासाठी  दशा ५ ११ दोन्ही भावाच्या कार्येश असल्या पाहिजेत. राहू चंद्र ११ भावाचा कार्येश आहे . विदशा ५ भावाची कार्येश असली पाहिजे. प्रश्र्न वेळी शनी विदशा चालू होती .शनी विदशा सोडून दिली 
 शनी ९ १० १२ २ ३ ५
बुध १० १ २ ४ ६ ७
केतू १२ १ ३ ४ ५ ६ ७
शुक्र ९ ११ १ ३ ५ ६ ८
५ ११ चे कार्येशत्व फक्त शुक्र दाखवीतो. म्हणून २०/४/१८ ते २०/७/१८ मधे पुर्ण बरा होईल. आता मुलगा घरातल्या घरात हालचाल करीत आहे.  सध्या पाय दुखत नाही. परंतू २-३ महिने काळजी घ्या असे सुचविले. 
शुभम् भवतू

गाठ कोठे असेल?
यासंबंधी काही विचार करता येईल का ?
षष्टाचा सब शुक्र येतो शुक्र शनी युतीत आहे. शुक्र धनू राशीत धनू राशीवरून मांडी चा विचार करतात, शुक्र शनी युतित आहे शनी वरून पायाचा विचार करतात. शुक्र केतू नक्षत्रात आहे केतू मकर राशीत आहे . मकर राशीवरून गुडघ्याचा अर्थबोध होतो.
धनू रास ..मांडी
शनी...पाय
मकर..गुडघा ( केतू मकर मधे )
पायाचा विचार ...गुडघ्या पासून घोट्या पर्यंत. 
एक राशी ३० अंशाची असते. मुलाचा पाय साधारण१ ते सव्वा फूट असेल.म्हणजे १५ इंच. आपण त्याचे तीन भाग करू. १) १ ते ५ २) ५ ते १० ३) १० ते १५ इंच.आता राशीचे तीन भाग करू. एक ते पांच पर्यंत राशीचे ० ते १०अंश, पांच ते दहा पर्यंत राशीचे १० ते २० अंश होतील. , दहा ते पंधरा राशीचे २० ते ३० अंश होतील.ग्रह त्याच्या नक्षत्र स्वामी प्रमाणे फल देतात. शुक्र केतू नक्षत्रात आहे. 
आता केतू २३ अंशावर आहे राहू केतू नेहमीच वक्र गतीने भ्रमण करतात. रवी ते शनी ग्रहांच्या  बाबतीत गुडघ्यापासून घोट्यापर्यंत अंश वाढत जातील , परंतू राहू केतू च्या बाबतीत अंश कमी होत जातील . म्हणजे गुडघ्या पासून सुरुवात केली तर ३०,२९,२८ २७ ,२६ .... आता केतू २३ अंशावर आहे राहू केतू  बाबतीत पाहिला भाग ३० ते २० अंशपर्यंत राहील  आपण जे तीन भाग केलेत त्यातील पहिल्या भागाच्या शेवटी म्हणजे गुडघ्याच्या खाली कोठे तरी गाठ असली पाहिजे.
ऑपरेशनच्या वेळी लक्षात आले गुडघ्याच्याखाली ४ बोटे अंतरावर गाठ होती . ह्याची खात्री करण्यासाठी मी प्रत्यक्ष मुलाला भेटून आलो. त्यावेळी कळले गुडघ्याच्या खाली ४ बोटे अंतरावर गाठ होती.ज्योतिष शास्त्राचा सखोल अभ्यास केla तर आपणाला त्यातील रहस्य शोधता येईल.
शुभम भवतु 

No comments:

Post a Comment