Thursday, 5 September 2019

केस --93 घराचे स्वप्न  ---

मुंबई हून एका जातकाचा फोन . म्हणाले सर, एका अपार्टमेंट मध्ये माझा फ्लॅट होता. हा फ्लॅट मी गुंतवणूक म्हणून खरेदी केला होता . मी त्याठिकाणी राहत नव्हतो . आमच्यासारखेच अजून दोन अपार्टमेंट होती. प्रत्येक अपार्टमेंट मध्ये १०-११ फ्लॅट होते . एका बिल्डरने तीनही अपार्टमेंट रिडेव्हलोप   करण्याचा प्रस्ताव मांडला सर्वच फ्लॅट धारकांनी विचारविनिमय करून अपार्टमेंट रिडेव्हलोप करण्यासाठी खाली केले . फ्लॅट तयार होईपर्यंत बिल्डर सर्वानाच घरभाडे देत होता. तीनही अपार्टमेंट त्याने पाडून टाकली . सद्य जागा पूर्ण रिकामी आहे . अद्याप त्याठिकाणी काहीही बांधकाम केलेले नाही. ह्या गोष्टीला पाच वर्षे झाली . आणि गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून घरभाडे द्यायचे बंद केले आहे . आयुष्यभराची कमाई  फ्लॅट मध्ये घातली होती. आता आम्हाला काळजी वाटायला लागली आहे . आमचा फ्लॅट आम्हाला मिळेल का असा प्रश्न त्यांनी मला विचारला मी म्हटले हाच विचार मनात करून १ ते २४९ यापैकी एक संख्या मला सांगा . त्यांनी विचार करून २५ हि संख्या सांगितली
२५ या संख्येवरून मी कृष्णमूर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली . हि कुंडली वृषभ या स्थिर लग्नाची आहे .
दि ५ /९ / २०१९ वेळ १७-४८-५८ फलटण .

रुलिंग प्लॅनेट

राहू * शनी , शनी , मंगळ , गुरु

आता मनातील विचार जुळतो का ते पाहू ---
चंद्र सप्तमात भावचलित कुंडलीत चतुर्थेश  आहे चंद्राचे कार्येशत्व

PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- (7)   4  
It's N.Swami :-------- Saturn:- (8)   (10) (11)     Ketu-Yuti  (8)    Rahu-Drusht  (2) 
It's Sub :------------ Sun:- (4)   (5)     Mars-Yuti  (4)   7 8  Mercury-Yuti  (4)   (3) (6)
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (4)   (1) 2  Cusp Yuti: (5)    
Itself aspects :------ 1

चंद्र ४,११ भावाचा कार्येश आहे अनुकूल आहे. त्याच बरोबर चंद्र    ५ ,६, ८ , १०  या विरोधी भावाचा कार्येश प्रश्नाचा रोख बरोबर आहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                        नियम -- चतुर्थाचा सब ,किंवा त्याचा नक्षत्रस्वामी  वक्री ग्रहाच्या नक्षत्रात नसेल आणि  ४. ११, १२ भावांचा कार्येश असून मंगल शनी संबंध असेल तर ४,११,१२ भावांच्या कार्येश दशेत फ्लॅट मिळेल                       त्याच बरोबर लाभाचा सब लग्न भावाचा कार्येश असेल तर जातकाची इच्छापूर्ती होईल .
 या दोन नियमांचा वापर आपण करणार आहोत.

या कुंडलीत चतुर्थाचा सब   रवी आहे रवीचे कार्येशत्व ----                                                                                                                                                                                                                                                      PLANET : SUN
Itself :-------------- Sun:- (4)   (5)     Mars-Yuti  (4)   7 8  Mercury-Yuti  (4)   (3) (6)
It's N.Swami :-------- Venus:- (4)   (1) 2  Cusp Yuti: (5)    
It's Sub :------------ Rahu:- (2)      Rashi-Swami Mercury (4)   (3) (6)  Saturn-Drusht  (8)   (10) (11)
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (7)   (9) (12)  
Itself aspects :------ 10
                                                                                                                                                                        रवी ४,११, १२  भावाचा कार्येश आहे   रवी शनी मंगळाशी स,बांधीत आहे .    
लाभाचा सब लग्नाचा कार्येश होतोय का ते पाहू ...
लाभाचा सब बुद्ध आहे बुद्धाचे कार्येशत्व ----

PLANET : MERCURY
Itself :-------------- Mercury:- 4   3 6     Mars-Yuti  4  7 8  Sun-Yuti  4  5
It's N.Swami :-------- Venus:- (4)   (1) 2  Cusp Yuti: (5)    
It's Sub :------------ Rahu:- (2)      Rashi-Swami Mercury (4)   (3) (6)  Saturn-Drusht  (8)   (10) (11)
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (7)   (9) (12)  
Itself aspects :------ 10

बुध शुक्रच्या नक्षत्रात असून लग्नाचा कार्येश आहे म्हणजे जातकाची इच्छापूर्ती होणार .   याचा अर्थ फ्लॅट ताब्यात मिळणार .    आता फ्लॅट केंव्हा मिळणार त्यासाठी दशा पाहू .
प्रश्न पाहतेवेळी शनी मध्ये रवी दशा   होती.      शनीचे कार्येशत्व ---

PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- 8   10 11     Ketu-Yuti  8    Rahu-Drusht  2 
It's N.Swami :-------- Venus:- (4)   (1) 2  Cusp Yuti: (5)    
It's Sub :------------ Rahu:- (2)      Rashi-Swami Mercury (4)   (3) (6)  Saturn-Drusht  (8)   (10) (11)
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (7)   (9) (12)  
Itself aspects :------ 2 10 5


शनी ४,११,१२ या तीनही भावाचा कार्येश आहे   रवी अंतर्दशा १५ दिवसांनी संपणार आहे म्हणून हि दशा सोडून दिली पुढील चंद्र अंतर्दशा सुद्धा सोडू दिली कारण रुलिंगमध्ये चंद्र नाही . त्यापुढील मंगळ अंतर्दशा निश्चित केली . आणि मंगल रुलिंगमध्ये आहे . मंगळाचे कार्येशत्व ---

PLANET : MARS
Itself :-------------- Mars:- (4)   7 8     Sun-Yuti  (4)   (5)  Mercury-Yuti  (4)   (3) (6)
It's N.Swami :-------- Venus:- (4)   (1) 2  Cusp Yuti: (5)    
It's Sub :------------ Mars:- (4)   7 8     Sun-Yuti  (4)   (5)  Mercury-Yuti  (4)   (3) (6)
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (4)   (1) 2  Cusp Yuti: (5)    
Itself aspects :------ 10 7 11

मंगल ३,४ या अनुकूल भावाचा कार्येश आहे आता विदशा पाहू त्यापुढील विदशा राहूची आहे  राहू रुलिंगमध्ये आहे . राहूचे कार्येशत्व ----

PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- (2)      Rashi-Swami Mercury (4)   (3) (6)  Saturn-Drusht  (8)   (10) (11)
It's N.Swami :-------- Jupiter:- (7)   (9) (12)  
It's Sub :------------ Jupiter:- 7   9 12  
It's Sub's N.Swami :-- Mercury:- (4)   (3) (6)     Mars-Yuti  (4)   7 8  Sun-Yuti  (4)   (5)
Itself aspects :------ 8
                                                                                                                                                                     राहू  ३,४,११, १२ या भावाचा कार्येश आहे

शनी महादशा , मंगल अंतर्दशा राहू विदशा मध्ये फ्लॅट ताब्यात मिळेल .
हा कालावधी येतो ४ /५/ २१ ते ४ / ७ / २१                                                                                                                   सादर जातकाने हा फ्लॅट ताब्यात मिळाल्यानंतर विकावा , कारण सर्वच ठिकाणी ५,६,१० भाव कार्यान्वित होताना दिसत आहे .

शुभम भवतु  !!!                                    

1 comment:

  1. Civil Lab Equipment Manufacturer is the leading Manufacturer, Supplier and Exporter of Civil Engineering Lab Equipments or instruments. Established in 2005.

    Mob: +91-9891445495, +91-8448366515, +918587026175
    Phone : +91-11-23657121
    Website : http://setestindia.com, http://civillabequipmentmanufacturer.com

    ReplyDelete