Friday, 15 March 2019

शुभ मंगल --------सावधान  

                                         माझ्या भावाचा मित्र एकदा मंडइत भेटला व म्हणाला माझ्या मुलीचे लग्नासाठी प्रयत्न चालू आहेत पण अध्याप कुठे जुळत नाही . मी म्हटले तिची जन्मतारीख जन्मवेळ दे . त्याने घरी फोन करून मला तिची जन्मतारीख जन्मवेळ व जन्मस्थळ दिले . मी ते लिहून घेतले . त्यानंतर बरेच दिवस त्याची गाठ पडली नाही . मी चौकशी केली तेंव्हा  कळले कि त्याचा अकस्मात मृत्यू झाला आहे .   हि गोष्ट माझ्या मनाला फार लागली . त्यानंतर मी त्याच्या घरी फोन केला . व त्याच्या पत्नीला सांगितले दोन महिन्यापूर्वी त्याची माझी भेट झाली होती त्यावेळी तुमच्या मुलीच्या लग्नासंबंधी चर्चा करत होतो  पण अचानक असे घडलेले मला माहित नव्हते त्यामुळे  मी संपर्क साधू शकलो नाही . त्यावेळी त्या म्हणाल्या मी तुमच्या घरी येते . मी म्हटले ठीक आहे,  या.    
                                         एके दिवशी त्या मुलीला घेऊन घरी आल्या व म्हणाल्या या मुलीचा लग्नाचा योग केंव्हा आहे ? माझ्याकडे मुलीच्या जन्माचे टिपण होते . त्यावरून मी कृष्णमुर्ती प्रमणे कुंडली  तयार केली . तसेच मुलीकडून एक केपी नंबर घेतला ( के . पी नंबर  ११५ ) व दोन्ही पत्रिकेचा आभ्यास करून त्यांना सांगितले ९ एप्रिल २०१४ ते ८ मे २०१४ या कालावधीत लग्न होईल . आणि त्याच कालावधीत लग्न झाले . माझे उत्तर बरोबर आले.  कसे  ते खालीलप्रमाणे 
हा प्रश्न  दि . २३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सोडविला . 
स्त्री जातक  जन्मतारीख --२२ जून १९८७ जन्मवेळ --सकाळी ९-१४ जन्मस्थळ -सातारा 
या कुंडलीत सप्तमाचा सब बुध आहे . बुधाचे कार्येशत्व ---
बुध --१२ कयु 
गुरु -- ९,६
शनि --५ क्यू 
बुध ---१२,३,१२ कयू   मं यु १२

 कृष्णमुर्ती नियम ---सप्तमाचा सब २,७,११ / ५,८ या भावांचा कार्येश असेल तर २,७,११, / ५., ८ या भावांच्या  सयुंक्त दशेमध्ये विवाह होतो . 

बुध ३,५ या पूरक भावांचा कार्येश आहे . म्हणजे लग्न होणार  नक्की . आता केंव्हा होणार ह्यासाठी आपणाला 
दश - अंतर दशा पाहाव्या लागतील . प्रश्न्वेळी मंगळाची महादशा ,गुरु अंतर दशा ,  होती . 
मंगळ  / गुरु दशा ११ / ८ /२०१३ ते १८ / ७ / २०१४ पर्यंत आहे  

मंगल --                             गुरु ---                                 केतू ---३ क यु                      शुक्र ---११
गुरु --९,६                            केतू ---२,३ क यु बु १२,३       चंद्र ---१०,१                           चंद्र ---१०
शुक्र --११ क यु                    शुक्र ---११ क यु                    राहू ---८,९ क यु गु ९,६          केतू ---३ क यु 
चंद्र ---१०,१ , १० क यु          चंद्र ---१०                             शनि ---५,७  शु दृ १०,४         चंद्र ---१०,१ 

 रवि ---११                                                                    चंद्र ---१० क यु 
मंगळ ---१२, बु यु १२                                                    शुक्र ---१०,४,११ क यु श दृ ५,७
चंद्र ----१०                                                                     गुरु ---
शुक्र ---१०,४,११ क यु श दृ ५,७                                      केतू ---२,३ क यु बु १२ ,३ 

मंगल महादशा  (११ ) गुरु अंतर्दशा  (२,११ ) या  भावांची बलवान कार्येश आहे . २,७,११ या भावांची साखळी पूर्ण  होण्यासाठी विदशा  अशी शोधावी  लागेल ती म्हणजे ७ या भावांची कार्येश असेल .  वरील ग्रहांचे कार्येश पाहता फक्त रवि ,चंद्र, केतू  ७ या भावाची कार्येश आहे . यामध्ये चंद्र २,७,११ या तिन्ही भावांची कार्येश आहे .   म्हणून मी चंद्र विदश निवडली . मंगळ / गुरु  / चंद्र ९ एप्रिल २०१४ ते ८ मे २०१४ हा कालावधी आहे  
९ एप्रिल २०१४ ते ८ मे २०१४  याच कालावधीत विवाह होईल . 
                                       ह्या मुलीचा विवाह २४ एप्रिल २०१४ रोजी झाला आहे . 

हाच  प्रश्न मी केपी नंबर ११५ ने  सोडविला 

केपी नंबर ११५ वरून मी  कृष्णमुर्ती पद्धतीने  एक कुंडली तयार केली . 
दि . २३ / ११ / २०१३ वेळ -१५-५३-२२    स्थळ -- अ १७,५९  रे ७४,२६

या कुंडलीत सप्तमाचा सब  राहू आहे . 

राहू -- १,२ क यु शु दृ ४,९
राहू --- १,२ क यु शु दृ ४,९
शनि --
गुरु ---१०, शु दृ ४,९

सप्तमाचा  सब २ या प्रमुख भावाचा व ९ या पूरक भावाचा कार्येश  आहे राहू केतू ज्यावेळी स्व नक्षत्रात असतात त्यावेळी त्यावेळी ते ज्या स्थानात असतात त्या स्थानाची फळे जास्त तीव्रतेने  देतात . विवाह केंव्हा केंव्हा होईल   त्या साठी  दशा अंतर दशा पाहू . प्रश्न वेळी शनि महादशा व चंद्राची अंतर्दशा  चालू होती. शनि व चंद्र ची कार्येशत्व खालीलप्रमाणे 

                           शनि ---                                            
                           गुरु ---१०,शु दृ ४,९                            
                           शनि --                                             
                           गुरु ---१० शु दृ ४,९                            
अनुकूल भाव                 ( ९ )                                                 

चंद्र ---१०,११  क यु 
शनि --२,५,६ बु यु २
चंद्र ---१०,११ क यु 
शनि -- २,५,६ बु यु २
अनुकूल भाव    ( २,५,११ ) शनि महादशा ( ९) चंद्र अंतर्दशा   ( २ , ५ , ११ )या  भावाची बलवान कार्येश आहे . पुढील विदशा खालीलप्रमाणे 

शनि / चंद्र  / राहू   २८ / १० /२०१३ ते  २३ / १ / २०१४   पर्यंत 
                   गुरु                               १० / ४ /२०१४
                  शनि                              १० / ७ /२०१४

गुरु --१० शु दृ ४,९ 
गुरु --१० शु दृ ४,९
केतू --७,८ क यु मं १२,३,८
केतू --७,८ क यु मं १२,३,८

गुरु ३,७,८ या   भाव बलवान कार्येश आहे . या ठिकाणी २, ७ , ११ / ५ , ८ भावांची साखळी  पूर्ण होते . म्हणून शनि महादशा चंद्र अंतर्दशा व गुरु विदशा म्हणजे २३ / १ /२०१४ ते १० / ४ /२०१४ या कालावधीत विवाह व्हावयास हवा . 
ह्या मुलीचा सुपारी व साखरपुडा ४ फेब्रुवारी २०१४ ला झाला . विवाह २४ / ४ /२०१४ रोजी झाला 
  

3 comments:

 1. सर
  प्रश्नपत्रिकेची वेळ हि ज्यावेळेस जन्म कुंडली पहिली ती वेळ धरली का नंतरची

  ReplyDelete
 2. jyaveli tine k.p. number dila ti vel ghetali. donhi prakarachi tarikh ekach aahe.

  ReplyDelete
 3. Civil Lab Equipment Manufacturer is the leading Manufacturer, Supplier and Exporter of Civil Engineering Lab Equipments or instruments. Established in 2005.

  Mob: +91-9891445495, +91-8448366515, +918587026175
  Phone : +91-11-23657121
  Website : http://setestindia.com, http://civillabequipmentmanufacturer.com

  ReplyDelete