Friday, 15 March 2019

Case Study--68

नोकरी केंव्हा मिळेल ?

 हा प्रश्न मुलाच्या आईने विचारला आहे . मुलगा MCA झाला आता सद्य पुण्यात असतो एक वर्ष झाले तो नोकरीसाठी प्रयत्न करतोय परंतु अद्याप त्याला नोकरी लागली नाही . मी मुलाचे जन्मटिपण मागितले ते मी लिहून घेतले
दि २९/७/९४ वेळ १५=३५ अहमदनगर
हि वृश्च्छिक लग्नाची कुंडली आहे
दशमाचा सब चंद्र आहे चंद्राचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे  .
PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- (5)   9
It's N.Swami :-------- Ketu:- (6)    Cusp Yuti: (6)      Rashi-Swami Mars (7)   (1) 6
It's Sub :------------ Ketu:- 6     Cusp Yuti: (6)      Rashi-Swami Mars 7   1 6
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (9)   7 12  Cusp Yuti: (10)       Mars-Drusht  (7)   (1) 6
Itself aspects :------ 12

चंद्र १,५,६,७,९,१० चा कार्येश आहे . चंद्र १,६,७,१० नोकरी व्यवसाय साठी अनुकूल आहे 
चंद्र मेष राशीत आहे चंद्र केतूच्या नक्षत्रात आहे केतू सुद्धा मेष राशीत आहे मेष रास चर रास  आहे सदर व्यक्ती व्यवसायच  करेल . व्यवसाय साठी मंगल  व ६,७ भाव आवश्यक आहेत येथे चंद्र ६,७ भावाचा कार्येश आहे व केतू मंगळाच्या राशीत आहे . मी ह्या संदर्भात त्याच्याशी चर्चा केली  तो म्हणाला वर्षभर मी नोकरीसाठी प्रयत्न करतो आहे अजून यश मिळत नाही . कधी कधी पहिला राउंड सुद्धा मी क्रॅक करू शकलो नाही . प्रयत्न खूप करतो पण काही सध्या होत नाही. मी विचारले अजून काही अर्थाजनासाठी तू वेगळे काही प्रयत्न केले होते का ? तो हो म्हणाला मी म्हटले काय केले ? तो म्हणाला मी फराळाचे पदार्थ करून देणे . हा छोटा उधोग केला होता त्यात थोडासा फायदा झाला कारण पहिल्यांदाच करत होतो . अनुभव नव्हता आणि मार्केटिंग कमी पडले जास्त लोंकाशी संपर्क करू शकलो नव्हतो. मी मनात म्हटले हि वाटचाल त्याच्या पत्रिकेच्या अनुषंगानेच 
घडत होती  . यासंदर्भात आईशी चर्चा केली . त्याच्या पत्रिकेत नोकरीपेक्षा व्यवसायाची शक्यता जास्त आहे 

1 comment:

  1. Civil Lab Equipment Manufacturer is the leading Manufacturer, Supplier and Exporter of Civil Engineering Lab Equipments or instruments. Established in 2005.

    Mob: +91-9891445495, +91-8448366515, +918587026175
    Phone : +91-11-23657121
    Website : http://setestindia.com, http://civillabequipmentmanufacturer.com

    ReplyDelete