Wednesday, 26 September 2018

पत्रिका मेलन ... 
              आज एका मुलीची पत्रिका ग्रह मेलन व गुण मेलं साठी माझ्याकडे आली. मी नेहमी आधी पत्रिका तपासून पाहतो म्हणजे पत्रिकेची वेळ बरोबर आहे का ? यासाठी त्यावेळेचे रुलिंग घेतो व विचारलेल्या भावाचा सब रुलिंगमध्ये आहे का ते पाहतो. जर सब रुलिंगमध्ये असेल तर पत्रिका बरोबर आहे . सध्या अजून एका पद्धतीने पत्रिका तपासतो . मूळ पत्रिकेचा लग्नाचा सब चंद्र राशी अथवा चंद्र नक्षत्राशी संबंधित आहे का ते पाहतो . लग्नाचा सब चंद्राशी संबंधित असेल तर पत्रिका बरोबर . किंवा त्या मुलीला अथवा मुलाला भाऊ बहीण  असेल त्यांच्या जन्म तारखा मागवून घेतो .  मोठा भाऊ,बहीण  असेल तर मूळ पत्रिकेचा लाभाचा सब त्यांच्या चंद्राशी संबंधित आहे का ते पाहतो. किंवा लहान भाऊ बहीण असेल तर मूळ पत्रिकेतील त्रितिय भावाचा सब त्यांच्या चंद्राशी संबंधित आहे का ते पाहतो. हे सगळेच जुळले तर पत्रिका बरोबर आहे.

उदाहरण १)  स्त्री १३/९/९५ वेळ १८-५५ स्थळ...  रे ७३,५४   अ  १७,५६
रुलिंग एल . मंगल एस .. बुध आर .. गुरु डी ..बुध एल एस ..शनी
(२६/९/१८ वेळ ११-१५-५० फलटण )

मूळ पत्रिकेत सप्तमाचा सब गुरु आहे रुलिंगमध्ये गुरु आहे म्हणजे पत्रिका बरोबर आहे .
आता सब चंद्र संबंध पाहू

या पत्रिकेत लग्नाचा सब राहू आहे
व चंद्र मेष राशीत भरणी ह्या शुक्राच्या नक्षत्रात आहे .

आता राहू आणि चंद्राचा संबंध आहे का ते पाहू ....

राहू तुला राशीत म्हणजे शुक्राच्या राशीत आहे व मंगळाच्या नक्षत्रात आहे  तसेच चंद्र मेष  राशीत म्हणजे मंगळाच्या राशीत आहे .व शुक्राच्या नक्षत्रात आहे .  राहू मंगळाच्या नक्षत्रात आहे यावरून लग्नाच्या सब चा चंद्राच्या राशीशी व नक्षत्राशी संबंधित आहे . हे सिद्ध होते . लग्नाचा सब चंद्र राशीशी अथवा नक्षत्राशी संबंध असावा या चा अर्थ पत्रिकेची वेळ बरोबर आहे . जातक ह्या मुलीची पत्रिका फक्त घेऊन आले होते . त्यामुळे तिच्या भावा बहिणींच्या जन्म तारखा मिळाल्या नाहीत

आता या पत्रीकेविषयी  विचार करू
विवाहसंबंधी विचार करायचा आहे
सप्तमाचा सब गुरु आहे गुरुचे कार्येशत्व ---

PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- 9   1 10 11
It's N.Swami :-------- Saturn:- (12)   12     Sun-Drusht  (6)
It's Sub :------------ Rahu:- 7       Rashi-Swami Venus 7   3 8
It's Sub's N.Swami :-- Mars:- (8)   2 9  Cusp Yuti: (8)  
Itself aspects :------ 3 1 5

याठिकाणी बलवान भावच विचारात घ्यावयाचे आहेत . गुरु ६,८,१२ भावाचा कार्येश आहे 
४ त्या पायरीला ८ भाव अनुकूल आहे परंतु जोडीला ६,१२ भाव आहेत म्हणू वैवाहिक सुख असमाधान कारक असेल . केवळ विवाह करणे हा उद्धेश नसतो ता विवाहानंतर कमीत कमी २५-३० वर्षे वै सौख्य असावे हे अभिप्रेत असते 
आता लग्नाचा सब पाहू . लग्नाचा सब राहू आहे . राहूचे कार्येशत्व ... 

PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- 7       Rashi-Swami Venus 7   3 8
It's N.Swami :-------- Mars:- (8)   2 9  Cusp Yuti: (8)     
It's Sub :------------ Venus:- 7   3 8  Cusp Yuti: (7)     
It's Sub's N.Swami :-- Sun:- (6)       Saturn-Drusht  (12)   12
Itself aspects :------ 2

राहू ६,७,८,१२ चा कार्येश आहे पत्रिका मिन लग्नाची आहे म्हणजेच द्विस्वभाव राशी . द्विस्वभाव राशीला सप्तम स्थान बाधक आहे . लग्नाचा सब षष्ठ चा कार्येश आहे व्यक्ती सतत आजारी असेल ८ स्थान अशुभ स्थान  , मंगळा शी संबंधी म्हणून अपघात, १२ स्थान स्वतः च्या शरीराचं व्यय ,हॉस्पिटल , मोक्ष , ७ स्थान बाधक 

थोडक्यात आयुष्यमान कमी आहे असे म्हणता येईल. अल्पायु 

पंचम स्थान पाहू -- पंचमाचा  सब रवी आहे . (संतती) रवीचे कार्येशत्व ... 

PLANET : SUN
Itself :-------------- Sun:- 6        Saturn-Drusht  12  12
It's N.Swami :-------- Venus:- (7)   (3) 8  Cusp Yuti: (7)     
It's Sub :------------ Ketu:- (1)      Rashi-Swami Mars (8)   2 9
It's Sub's N.Swami :-- Ketu:- (1)      Rashi-Swami Mars (8)   2 9
Itself aspects :------ 12

रवी दुसऱ्या पायरीला ३ भावाचा कार्येश आहे ३ स्थान पंचमापासून लाभ स्थान म्हणू शुभ आहे . परंतु ३-४ पायरीला १,८ भावाचा कार्येश आहे भाव १ म्हणजे द्वितीय भावाचा व्यय भाव म्हणजे कुटुंब वृद्धीचा अभाव , आणि ८ भाव पंचमापासून ४ स्थान आहे (मोक्ष ) फक्त गर्भपात .  संतती चा अभाव शिवाय ३-४ पायरीवर केतू आहे केतू संतती विरोधक आहे . 

संपूर्ण पत्रिकेचा विचार करता , विवाहा साठी आयुष्यमान , वैवाहिक सौख्य, व संतती हे घटक आवश्यक आहेत. एक वेळ आपण संतती नसली तरी चालू शकते असे म्हणू शकतो , पण आयुष्यमान आणि वै. सौख्य असले च पाहिजे . 

गुण मेलन चा विचार केला तर मुलगा  मुलीच्या एकूण २३ गुण  जुळतात . आता सांगा फक्त गुण  मेलन करून विवाह करायचं का ? हे कितपत योग्य ठरेल का ? 

7 comments:

 1. फारच छान....प्रत्येक स्टेप आपण समजावून सांगतात, हे आपले वैशिष्ट्य आहे. आभारी आहे.

  ReplyDelete
 2. Khup sunder analysis Keke aahe. Mala tumche articles khup avdtat.

  ReplyDelete
 3. अतिशय सुंदर विवेचन,त्यात स्पष्टता खूप, त्यामुळे कळण्यास थोडाही गोंधळ होत नाही,असेच विश्लेषण अधून मधून पाठवलयास शिकाऊ मंडळींना अभ्यासासाठी खूपच उपयोग होऊ शकेल, पुन्हा एकदा धन्यवाद,

  ReplyDelete
 4. अतिशय सुंदर विवेचन,त्यात स्पष्टता खूप, त्यामुळे कळण्यास थोडाही गोंधळ होत नाही,असेच विश्लेषण अधून मधून पाठवलयास शिकाऊ मंडळींना अभ्यासासाठी खूपच उपयोग होऊ शकेल, पुन्हा एकदा धन्यवाद,

  ReplyDelete