Saturday, 22 September 2018

प्लॉट विक्री ....

एक वयस्कर व्यक्ती अंदाजे ६२_६३ वय. अजून ही नोकरी करतेय.ही व्यक्ती एका चांगल्या कंपनीत नोकरीला होती एका मोठ्या पदावर. विनाशकाले विपरीत बुद्धी असे जे काही म्हणतात ते यांच्या नशिबी आले. नोकरी पूर्ण व्हायला ८ वर्षे बाकी असताना ह्यांनी सेवा निवृती घेतली.  त्यांचा  पाऊण एकराचा प्लॉट आहे. तो विकून पैसे बँकेत डीपोझीट ठेवता येईल त्यावर राहिलेले आयुष्य आरामात काढता येईल असा विचार त्यांनी केला होता. परंतु झाले भलतेच. प्लॉट विकण्यासाठी २-३ वर्षे वाट पाहिली,पण प्लॉट विकला जाईना. कारण तो प्लॉट नदीच्या कडेला होता. निळ्या झोन मध्ये आहे. नदीपासून १५० मीटर अंतर च्य आत असणारी  विकता येत नाही. त्यानंतर ओळखीच्या ठिकाणी २ वर्षे नोकरी केली ,सहा महिने एके ठिकाणी केली . २-३ वर्षे घरी बसून राहिले. आता सहा महिन्यांसाठी एके ठिकाणी नोकरी करत आहेत. एके दिवशी त्यांनी मला फोन करून प्रश्न विचारला...माझा प्लॉट केंव्हा विकला जाईल.त्यांचे बर्थ डिटेल्स मी मागवून घेतले.
तारीख १६-५-५६ वेळ ४-०५ ठाणे
या वरून मी पत्रिका काढली
नियम...१० चा सब १० ,५,६ छा कार्येश असेल तर १०,५,६ या भावांच्या संयुक्त कार्येश दशेत प्लॉट विकला जाईल.
या पत्रिकेत १० चां सब गुरु आहे.
त्यावेळचे रुलींग...
L शनी / केतू  S.बुध,R मंगल  D.चंद्र / राहू Ls Ravi
१० Cha सब गुरु ruling मध्ये नाही म्हणून शनी घेतला.

शनी..८,१२
शनी..८,१२
बुध..
चंद्र..४

१० च सब शनी१०-५-६ यापैकी कोणत्याही भावाचा कार्येश नाही.
सबब जमीन विकली जाणार नाही.
ह्याची खात्री करण्यासाठी त्यांच्या कडून एक केपी नंबर घेतला त्याने १५७ नंबर दिला या नंबर वरून मी पत्रिका काढली
२०-८-२०१८ वेळ २०-५२-१९
फलटण.
या पत्रिकेत १० चा सब राहू आहे.
राहू..८ चं १
शनी..१,३,४
रवी..
केतू..२, श १,३,४ न. चं १

राहू १०,५,६ पैकी एकाही भावाचा कार्येश नाही. त्यामुळे प्लॉट विकला जाणार नाही .
दशा पाहण्याचा प्रश्न येत नाही.

No comments:

Post a Comment