Tuesday, 28 August 2018

हर्षल नेपच्यून चा झटका 

   १५- २० वर्षांपूर्वी एका वृत्तपत्रामध्ये एक लेख आला होता . पाश्चिमात्य देशातील शास्त्रज्ञानानं च जास्त प्रमाणात नोबेल पारितोषिक मिळतात आणि आशिया खंडातील शास्त्रज्ञानाना मिळत नाही . यावर एक सर्वे झाला होता . त्यातुन निघालेले निष्कर्ष खालीलप्रमाणे
१) तुमच्याकडे अपार कष्ट करण्याची मानसिकता हवी
२) तुमच्याकडे प्रचंड प्रमाणात पैसा उपलब्ध असला पाहिजे .
३) तुम्ही खूप खूप नशीबवान असले पाहिजे .
यापैकी आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणात पैसे उपलब्ध होऊ शकत नाही . परंतु कष्ट करण्याची मानसिकता आपल्याकडे नक्कीच आहे . आणि मला वाटते नशीब हा फॅक्टर ज्योतिषाशी निगडित आहे . संबंधित व्यक्तीमध्ये तश्या प्रकारचे योग्य असतील तर नक्कीच यशस्वी होतील .
 परंतु तशा प्रकारचे योग्य असून सुद्धा कधी कधी नियती चे फटके सुद्धा बसतात .
एक टॉपर मुलगी, बी ई इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन  झालेली होती . कॅम्पस मधेच तिचे एका एमएनसी कंपनीमध्ये निवड झाली होती . पॅकेज होते चार लाखाचे . दि . २०/१०/२०१४   रोजी ती रुजू झाली . दिड दोन वर्षे नोकरी केल्यानंतर तिला वाटले आपण आपली योग्यता वाढवावी म्हणून तिने नोकरी सोडून दिली. दि २५/७/२०१६ . त्यानंतर तिने एमबीए फायनान्स केले . त्यावर्षी तिला विद्यापीठाकडून गोल्ड मेडल मिळाले .
           ( २०१६-२०१८ )त्याच वर्षी तिचे एका एम एन सी  कंपनीमध्ये निवड झाली . पॅकेज होते आठ लाखाचे . दि ४/६/२०१८ रोजी नोकरी सुरु झाली नोकरीची वेळ होती सकाळी ९ ते रात्री १०-११,घरी यायला ११.३० -१२  वाजत
साधारणपणे १०-१५ दिवस झाले असतील एवढा वेळ काम करण्याची सवय नसल्यामुळे ती आजारी पडली . तिने मॅनेजरला फोन केला आज मी येऊ शकत नाही . मॅनेजर म्हणाले तुम्हाला रजा मिळणार नाही . नोकरीला लागल्यापासून कंपनीमध्ये टॉर्चर खूप करत होते . . नाईलाजास्तव तिने एक महिन्याची नोटीस देऊन राजीनामा दिला . दि १९/६/२०१८. तसेच कंपनीतील वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून  अनेक उमेदवारांनी   राजीनामे दिले.   महिन्याभरात तिने प्रथम ज्याठिकाणी नोकर केली होती त्या कंपनीचा तिला कॉल आला . तिची निवड झाली . परंतु पॅकेज मिळाले ३.५०  लाखाचे . बी इ ,एमबीए ,दोन वर्षाचा अनुभव असूनसुद्धा तिला अपमानास्पद नोकरी स्वीकारावी  लागली . ह्याला काय म्हणावे ...  ती एक नियतीने मारलेली चपराक होती ..... नियतीने केलेली क्रूर चेष्टा च नाही का !  ८ ते १० लाखाचे पॅकेज अपेक्षित असताना तीला हि नोकरी स्वीकारावी लागली . दि ३०/७/२०१८ . हा नियतीचा दैवदुर्विलास नाही का ... ह्यालाच  म्हणायचे नशीब , प्रारब्ध ... हे असे का घडावे .... तिच्या पत्रिकेत कशा प्रकारचे योग्य आहेत  ते  पाहण्याचा केलेला अट्टाहास ....
                          जन्मतारीख २३ एप्रिल १९९३ वेळ.. ४=३३=०९  जन्म ठिकाण रे ७५,२० अ १९,५३
           तिच्या पत्रिकेची लग्नशुद्धी करून वेळ दिली आहे .
          तिचे शिक्षण बी ई. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन , एम बी ए फायनान्स
या पत्रिकेत चतुर्थाचा व नवमाचा सब राहू आहे राहू बुद्धाच्या नक्षत्रात आहे . बऱ्याच ठिकाणी मी पहिले आहे ज्यावेळी शिक्षण ENTC असते त्यावेळी राहू बुद्धाचा संबंध असतो ( राहू इलेक्ट्रॉनिक्स व बुद्ध टेलिकम्युनिकेशन )
बुद्ध गुरूचा संबंध असतो त्यावेळी वाणिज्य शाखा असते हि मुलगी एमबी ए फायनान्स आहे . गुरु शनी मंगळाचा संबंध असतो त्यावेळी व्यक्ती एम बी ए असते .

PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- (9)      Rashi-Swami Mars (5)   2 9
It's N.Swami :-------- Mercury:- (1)   (4) 7
It's Sub :------------ Venus:- 1   3 8  Cusp Yuti: (1)       Jupiter-Drusht  7  1 10
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (12)   (11) 12  Cusp Yuti: (12)       Mars-Drusht  (5)   2 9
Itself aspects :------ 3
राहू बुद्धाच्या नक्षत्रात आणि शुक्राच्या सब मध्ये आहे . राहू ४,५,९ ,११ चा कार्येश आहे . तसेच ४ थ्या पायरीवर शनी कस्प युती १२ आहे म्हणजे त्याची दृष्टी षष्ठ भावारंभी आहे फायनान्स साठी षष्ठ भाव आवश्यक.

नोकरी .. पहिली नोकरी लागली २०/१०/२०१४ रोजी .त्यावेळी दशा होती चंद्र शनी राहू

चंद्राचे कार्येशत्व ...

PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- 2   5
It's N.Swami :-------- Venus:- (1)   3 (8)  Cusp Yuti: (1)       Jupiter-Drusht  (7)   1 (10)
It's Sub :------------ Rahu:- (9)      Rashi-Swami Mars (5)   2 9
It's Sub's N.Swami :-- Mercury:- (1)   (4) 7
Itself aspects :------ 8

चंद्र १,१० भावाचा कार्येश आहे . 

शनीचे कार्येशत्व ... 
PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- 12   11 12  Cusp Yuti: (12)       Mars-Drusht  5  2 9
It's N.Swami :-------- Mars:- (5)   2 9  Cusp Yuti: (5)     
It's Sub :------------ Venus:- 1   3 8  Cusp Yuti: (1)       Jupiter-Drusht  7  1 10
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (12)   (11) 12  Cusp Yuti: (12)       Mars-Drusht  (5)   2 9
Itself aspects :------ 6 2 9

शनी प्रथम व ४ थ्या पायरीवर कस्प युती १२ म्हणजे त्याची षष्ठ भावारंभी दृष्टी आहे . म्हणून शनी ६ भावाचा कार्येश आहे . 
राहू चे कार्येशत्व .. 

PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- (9)      Rashi-Swami Mars (5)   2 9
It's N.Swami :-------- Mercury:- (1)   (4) 7   
It's Sub :------------ Venus:- 1   3 8  Cusp Yuti: (1)       Jupiter-Drusht  7  1 10
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (12)   (11) 12  Cusp Yuti: (12)       Mars-Drusht  (5)   2 9
Itself aspects :------ 3

राहू ११ व शनीच्या माध्यमातून ६ भावाचा कार्येश आहे . आतापर्यंत ६,१०,११ भाव मिळाले परंतु २ भाव लागला नाही म्हणून सूक्ष्मदश रवीची पाहिली   ( दि १५/१०/२०१४ ते १९/१०/२०१४ )

PLANET : SUN
Itself :-------------- Sun:- (1)   (6)   
It's N.Swami :-------- Ketu:- (3)      Rashi-Swami Venus (1)   3 (8)
It's Sub :------------ Jupiter:- (7)   1 (10)     Venus-Drusht  (1)   3 (8)
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (2)   5   
Itself aspects :------ 8

रवी २,६,१० भावांचा कार्येश आहे . या ठिकाणी २,६,१०,११ ची साखळी पूर्ण झाली. 
या कंपनीमध्ये दिड दोन वर्षे नोकरी केल्यानंतर तिने पात्रता वाढविण्यासाठी नोकरी सोडून दिली. 
दि .२५ /७/२०१६. 
या काळात चंद्र म .द. केतू अ.द. व शुक्र अ  .द. १७/६/२०१६ ते १७/९/२०१८ 
चंद्र १,४,५,७,८,९,१० चा कार्येश 
केतू १,२,५,११,१२
शुक्र १,५,११,१२,६
या काळात ४,५,९,११ या भावांची कार्येशची दशा  असल्यामुळे एम बी ए शिक्षण पूर्ण झाले . 
दि ४/६/२०१८ रोजी एका एम एन सी  कंपनीमध्ये ८ लाखाचे पॅकेज वर तिची निवड झाली. या काळात तिला चंद्र मध्ये शुक्राची अंतर दशा बुद्ध विदशा व केतू सूक्ष्मदशा चालू होती . 

PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- 1   3 8  Cusp Yuti: (1)       Jupiter-Drusht  7  1 10
It's N.Swami :-------- Saturn:- (12)   (11) 12  Cusp Yuti: (12)       Mars-Drusht  (5)   2 9
It's Sub :------------ Venus:- 1   3 8  Cusp Yuti: (1)       Jupiter-Drusht  7  1 10
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (12)   (11) 12  Cusp Yuti: (12)       Mars-Drusht  (5)   2 9
Itself aspects :------ 7

PLANET : MERCURY
Itself :-------------- Mercury:- (1)   (4) 7   
It's N.Swami :-------- Mercury:- (1)   (4) 7   
It's Sub :------------ Mercury:- (1)   (4) 7   
It's Sub's N.Swami :-- Mercury:- (1)   (4) 7   
Itself aspects :------ 7

PLANET : KETU
Itself :-------------- Ketu:- 3       Rashi-Swami Venus 1   3 8
It's N.Swami :-------- Moon:- (2)   5   
It's Sub :------------ Venus:- 1   3 8  Cusp Yuti: (1)       Jupiter-Drusht  7  1 10
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (12)   (11) 12  Cusp Yuti: (12)       Mars-Drusht  (5)   2 9
Itself aspects :------ 9

चंद्र १,१० शुक्र ६,११ बुद्ध १ व केतू २,६,११ चा कार्येश येथे २,६,१०,११ साखळी पूर्ण होते. 
शुक्र अंतर दशेमध्ये शुक्र शनीच्या नक्षत्रात व शुक्राच्या सबमधे आहे . शुक्राचा हर्षल नेपच्यून बरोबर अनुक्रमे ७१.६ व ७२.६ अंशाचा योग्य आहे तसेच शनीचा हर्षल नेपच्यून बरोबर अनुक्रमे ३६. ३ व ३७. ३ चा योग  आहे . शुक्र शनीचा हर्षल बरोबरच्या योगामुळे तिने  तडकाफडकी राजीनामा दिला .  व शुक्र शनीचा नेप्च्यून बरोबरीला योगामुळे दुसऱ्या नोकरीमध्ये तिची फसवणूक झाली . ८ ते १० लाखाच्या पॅकेजची  अपेक्षा असताना तिला ३.५० लाखाचे पॅकेज स्वीकारावे लागले . नेपच्यून हा ग्रह फसवणूक करतो. ज्या ज्या वेळी शुक्र अंतर्दशा किंवा शनी अंतर्दशा असेल त्या त्या वेळी असे प्रसंग तिच्या वाट्याला येतील अशावेळी सावध राहावे 
              पुढील नवीन नोकरी चंद्राच्या महादाशेमध्ये रवीच्या अंतर्दशेमध्ये  लागू शकते . कारण रवी अंतर्दशा २,६,१० ची कार्येश आहे . 

PLANET : SUN
Itself :-------------- Sun:- (1)   (6)   
It's N.Swami :-------- Ketu:- (3)      Rashi-Swami Venus (1)   3 (8)
It's Sub :------------ Jupiter:- (7)   1 (10)     Venus-Drusht  (1)   3 (8)
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (2)   5   
Itself aspects :------ 8

चंद्र ५,९,१० चा कार्येश आहे व रवी २,३,६,१० चा कार्येश आहे . यामधील ३,५,९ नोकरी सोडण्यासाठी व २,६,१० नोकरी मिळण्यासाठी अनुकूल आहे हा कालावधी येतो १७/९/२० १८ ते १८/३/२०१९. रवी च्या नक्षत्रात कोणताही ग्रह नसल्यामुळे रवी षष्ठ स्थानाचा एकमेव बलवान कार्येश आहे याच रवी अंतर्दशेमध्ये नवीन नोकरी लागू शकते . 

No comments:

Post a Comment