Saturday, 28 July 2018

प्रमोशन केंव्हा मिळेल ?

                                                                  एका सरकारी खात्यात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीने मला विचारले मला प्रमोशन केंव्हा मिळेल. सध्या खात्यात तशा प्रकारचं वातावरण तयार झाले आहे. वरिष्ठांच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मी  बरेच दिवस माझ्या प्रमोशन वाट पाहत होतो. पण हाती काही लागत नव्हते . मी त्यांना सांगितले १ ते २४९ यापैकी एक संख्या सांगा त्यांनी एक केपी नंबर दिला ८७ . या नंबरवरून मी कृष्णमूर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली . व औगस्ट सप्टेंबर २०१९ मध्ये प्रमोशन मिळेल. असे सांगितले कसे ते खालीलप्रमाणे ----

नियम --- दशमाचा सब २ ६ १० ११ भावांचा कार्येश असून रवी किंवा गुरु किंवा मंगळ ग्रहाशी संबंधित असेल तर २,६,१०,११ कार्येश भावांच्या  संयुक्त दशेत प्रमोशन मिळेल .

हा प्रश्न मी दि . १७/७/१८ रोजी १४-२५-३२ या वेळेत फलटण येथे सोडविला ( रे ७४-२६, अ १७-५९ )
या पत्रिकेत दशमाचा सब शनी आहे शनीचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे ----

PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- 5   6 7
It's N.Swami :-------- Ketu:- (6)      Rashi-Swami Saturn (5)   6 (7)  Mars-Yuti  (6)   (4) (9)
It's Sub :------------ Saturn:- 5   6 7
It's Sub's N.Swami :-- Ketu:- (6)      Rashi-Swami Saturn (5)   6 (7)  Mars-Yuti  (6)   (4) (9)
Itself aspects :------ 11 7 2

शनी ६ भावाचा कार्येश आहे पण त्याच बरोबर ५, ९ भावांचाही कार्येश आहे . व मंगळ या ग्रहाशी संबंधित आहे  म्हणजे प्रमोशन मिळणार हे नक्की झाले . सुरुवातीला सदर व्यक्ती नेमकी कोठे नोकरीला आहे हे मला  माहीत नव्हते . वरील कार्येश पाहता एखाद्या कंपनीत नोकरी करत असेल तर आहे हि नोकरी सोडून दुसरी चांगल्या पगाराची नोकरी मिळणे असा अर्थ होऊ शकतो किंवा सरकारी नोकरी असेल तर  बदली होऊन प्रमोशन मिळणे . असाही होऊ शकतो. कारण ५, ९ हे भाव नोकरी सोडणे किंवा बदली होणे याचे कारक आहेत.  ४ भाव घराजवळ दर्शवितो . ४ त्या पायरीवर राहू केतू येत असतील तर त्याचा नक्षत्रस्वामी पाहावा . याठिकाणी ४ त्या पायरीवर केतू आहे.  केतू चंद्राच्या नक्षत्रात आहे,  तो प्रथम भावात असून द्वितीय भावारंभी आहे म्हणून केतू १ , २ भावा चे कार्येशत्व देतो.
एकंदरीत शनी १,२, ४,५,६,७,९ या भावांचा कार्येश आहे .
२,६ भाव प्रमोशनसाठी व ५ ९ भाव बदलीसाठी . आता प्रमोशन केंव्हा मिळेल यासाठी दशा पाहाव्या लागतील

प्रश्न पाहतेवेळी रवी मध्ये राहू दशा चालू होती. ती २६ मार्च २०१९ पर्यंत आहे
रवीचे कार्येशत्व --

PLANET : SUN
Itself :-------------- Sun:- 11   1
It's N.Swami :-------- Jupiter:- (3)   5 (8)
It's Sub :------------ Mars:- (6)   (4) (9)     Ketu-Yuti  (6)    Rahu-Drusht  (12)
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (1)   12  Cusp Yuti: (2)  
Itself aspects :------ 6

रवी १,२,६ भावांचा कार्येश आहे त्याच बरोबर सब लेव्हलला ४ ,९,१२ भावांचा कार्येश आहे
२,६ भाव प्रमोशन साठो अनुकूल आहेत ४,९,१२ आहे त्याच औफिसमध्ये बदल सुचवीत आहे
नंबर कुंडलीचे लग्न वृषभ आहे म्हणजे स्थिर तत्वाचे आहे म्हणून मी पुढील गुरुची अंतर्दशा घेतली
गुरु अंतर्दशा १२ जानेवारी २०२० पर्यंत आहे .
गुरुचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे ---

PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- 3   5 8
It's N.Swami :-------- Rahu:- (12)      Rashi-Swami Moon (1)   12  Mars-Drusht  (6)   (4) (9)
It's Sub :------------ Mars:- (6)   (4) (9)     Ketu-Yuti  (6)    Rahu-Drusht  (12)
It's Sub's N.Swami :-- Moon:- (1)   12  Cusp Yuti: (2)  
Itself aspects :------ 9 7 11

गुरु २,६ या भावाबरोबरच ४,९,१२ या भावाचा  कार्येश आहे . परंतु अद्याप १० भाव लागला नाही . १० भाव लागणे आवश्यक आहे कारण १० भाव हा अधिकाराची जागा , प्रतिष्टेची जागा दर्शवितो . या पत्रिकेत १० भाव फक्त शुक्र दाखवितो आहे म्हणून शुक्राची विदशा घेतली . रवी गुरु शुक्र दशा १६ ऑगस्ट २०१९ ते ४ औकटोम्बर २०१९ पर्यंत आहे शुक्राचे कार्येशत्व ----

PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- (1)   3 (10)     Mars-Drusht  (6)   (4) (9)
It's N.Swami :-------- Venus:- (1)   3 (10)     Mars-Drusht  (6)   (4) (9)
It's Sub :------------ Venus:- (1)   3 (10)     Mars-Drusht  (6)   (4) (9)
It's Sub's N.Swami :-- Venus:- (1)   3 (10)     Mars-Drusht  (6)   (4) (9)
Itself aspects :------ 7
येथे सुद्धा शुक्र ६,१०, ४,९ भावाचा कार्येश आहे
६,१० भाव प्रमोशन साठी ४,९ भाव आहे त्याच ऑफिसमधे बदल . आतापर्यंत २,६,१०,११ पैकी २,६,१० लागले आहेत पण ११ भाव कोठेच लागला नाही म्हणून मी सूक्ष्म दशा पाहायचे ठरविले . ११ भाव फक्त चंद्र दाखवितो म्हणून चंद्राची सूक्ष्म दशा  निवडली तो कालावधी येतो २७ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ .
चंद्राचे कार्येशत्व ---

PLANET : MOON
Itself :-------------- Moon:- 1   12  Cusp Yuti: (2)  
It's N.Swami :-------- Sun:- (11)   1
It's Sub :------------ Rahu:- 12       Rashi-Swami Moon 1   12  Mars-Drusht  6  4 9
It's Sub's N.Swami :-- Saturn:- (5)   6 (7)
Itself aspects :------ 7

चंद्र २,११ या अनुकूल भावाचा व ५ हा भाव बदल सुचवितो 


गोचर भ्रमण
२७ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या काळात गोचर भ्रमण अनुकूल आहे . रवी शुक्र हे शीघ्र गतीचे ग्रह असल्यामुळे त्यांचे नक्षत्रातील भ्रमण अनुकूल आहे . तसेच गुरु हा मंद गतीचा ग्रह असल्यामुळे त्याचे सब मधील भ्रमण अनुकूल आहे 
                 चंद्र ३१ ऑगस्टला रवी च्या नक्षत्रात आहे रवी पहिल्या दोन पायरीला अनुकूल नाही म्हणून २७ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट २०१९ ह्या कालावधीत प्रमोशन मिळेल.
                         सदर व्यक्तीला ऑगस्ट सप्टेंबर २०१९ मध्ये प्रमोशन मिळेल असे सांगितले . ती व्यक्ती म्हणाली तुम्ही काढलेला कालावधी बरोबर आहे . मी म्हटले कसे काय ? तुम्हाला असे का वाटते ? ती म्हणाली माझे वरिष्ठ ऑगस्ट २०१९ मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत . ते निवृत्त झाल्याशिवाय मला प्रमोशन मिळणार नाही .
शुभम भवतु 4 comments:

  1. सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण विश्लेषण.

    ReplyDelete
  2. छान केस स्टडी. धन्यवाद!

    ReplyDelete
  3. Other languages option should be there

    ReplyDelete