Thursday, 19 April 2018

नवीन चांगली नोकरी मिळेल का ?
अविनाश  , ने यापूर्वी बऱ्याच वेळा माझा ज्योतिषविषयक सल्ला घेतलं होता . त्याला तसा चांगला अनुभव पण आला होता. आता सध्या ज्या कंपनीत नोकरी करतं आहे त्या ठिकाणी त्याचे वरिष्ठ कंपनी सोडून गेले होते . त्यामुळे त्याला सध्याचे वरिष्ठाकडून नोकरीत त्रास होत होता.  सतत तणावाखाली वावरत होता . तो नवीन नोकरीच्या शोधात होता.एक दिवस त्याने प्रश्न विचारला सर, आज मी एक टेलिफोनिक मुलाखत दिली आहे . मला दुसऱ्या मुलाखतीला बोलावतील का ? व आताची नोकरी सोडून मला नवीन चांगली नोकरी मिळेल का ? मी त्याला १ ते २४९ यापैकी एक संख्या विचारली , त्याने ७२ हि संख्या दिली . त्यावरून मी कृष्णमूर्ती पद्धतीने कुंडली तयार केली .
प्रश्न ... दुसऱ्या मुलाखतीला बोलावतील का ? हि  नोकरी सोडून दुसरी मिळेल का ?

दि . १३/२/२०१८  वेळ १२-३०-२२ दुपारी फलटण 
नियम .. ३ चा सब लाभाचा कार्येश असेल तर मुलाखतीला बोलावणे येईल . 
              लाभाचा सब ३ चा कार्येश असेल तर मुलाखतीत यश येईल. 

हि कर्क लग्नाची कुंडली आहे . ज्यावेळी प्रश्न कुंडलीमध्ये कर्क लग्न येईल त्यावेळी उत्तर होकारार्थी द्यावे असा संकेत आहे

या कुंडलीमध्ये ३ चा सब शुक्र आहे

PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- (8)   4 (11)  Cusp Yuti: (8)       Saturn-Drusht  (5)   7 8
It's N.Swami :-------- Rahu:- (1)      Rashi-Swami Moon (6)   1
It's Sub :------------ Jupiter:- (4)   6 (9)  
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (4)   6 (9)  
Itself aspects :------ 2

शुक्राच्या नक्षत्रात एक हि ग्रह नसल्यामुळे शुक्र बलवान आहे शुक्र लाभाचा कार्येश आहे म्हणजे मुलाखतीला बोलावणे येणार हे नक्की झाले . त्याप्रमाणे त्याला दुसऱ्या मुलखातीला बोलावणे आले .

लाभाचा सब राहू आहे
PLANET : RAHU
Itself :-------------- Rahu:- 1       Rashi-Swami Moon 6   1
It's N.Swami :-------- Mercury:- (7)   (3) (12)     Sun-Yuti  (7)   (2)
It's Sub :------------ Venus:- (8)   4 (11)  Cusp Yuti: (8)       Saturn-Drusht  (5)   7 8
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (1)      Rashi-Swami Moon (6)   1 N.swami mercury (7) (3) (12)
Itself aspects :------ 7

लाभाचा सब राहू दुसऱ्या व चौथ्या पायरीला ३ चा कार्येश आहे म्हणजे त्याला मुलाखतीत यश मिळणार व त्याची निवड होणार हे नक्की याठिकाणी सब लेव्हल ला राहू ८ चा कार्येश आहे यामुळे थोडे अडथळे येऊ शकतात पण शेवटच्या चौथ्या पायरीवर ३ चा व ६ चा कार्येश आहे ६ वे स्थान हे प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्याचे स्थान आहे . त्यामुळे अडथळ्याच्या शर्यतीतून यश मिळणार आहे . आणि झालेही तसेच . एकूण २२ मुलांमधून ३ जणांची निवड केली . शेवटी ३ जणा मधून  याची निवड झाली  .हि कर्क या चर लग्नाची कुंडली आहे म्हणजे घटना लवकर घडणार आहे . आता नोकरी रुजू केंव्हा होईल ते पाहू .

नियम .... दशमाचा सब ३ ५ ९ व २ ६ १० या पैकी भावाचा कार्येश असेल तर नवीन नोकरी मिळेल  (३ ५ ९ नोकरी सोडण्यासाठी व २ ६ १० नोकरी मिळण्यासाठी  )

दशमाचा सब शनी आहे शनीचे कार्येशत्व खालीलप्रमाणे


PLANET : SATURN
Itself :-------------- Saturn:- (5)   7 8  Cusp Yuti: (6)    
It's N.Swami :-------- Ketu:- (7)      Rashi-Swami Saturn (5)   7 8
It's Sub :------------ Mercury:- 7   3 12     Sun-Yuti  7  2
It's Sub's N.Swami :-- Mars:- (5)   5 (10)  
Itself aspects :------ 12 8 3

शनी ३ ५ ९ पैकी ५ या भावाचा व २ ६ १० पैकी ६ १० या भावाचा कार्येश आहे .

आता दशा  पाहू रवी मध्ये गुरु ८ ऑगस्त २०१८ पर्यंत आहे
रवीचे कार्येशत्व
PLANET : SUN
Itself :-------------- Sun:- 7   2     Mercury-Yuti  7  3 12
It's N.Swami :-------- Mars:- (5)   5 (10)  
It's Sub :------------ Mercury:- 7   3 12     Sun-Yuti  7  2
It's Sub's N.Swami :-- Mars:- (5)   5 (10)  
Itself aspects :------ 2

रवी नोकरी सोडण्यासाठी ५ चा व मिळविण्यासाठी १० चा कार्येश आहे .
गुरु चे कार्येशत्व
PLANET : JUPITER
Itself :-------------- Jupiter:- (4)   6 (9)  
It's N.Swami :-------- Jupiter:- (4)   6 (9)  
It's Sub :------------ Venus:- (8)   4 (11)  Cusp Yuti: (8)       Saturn-Drusht  (5)   7 8
It's Sub's N.Swami :-- Rahu:- (1)      Rashi-Swami Moon (6)   1
Itself aspects :------ 10 8 12


गुरु ५ ९ व ६ ११ या अनुकूल भावाचा कार्येश आहे . 
३ ५ ९ व २ ६ १० या भावांची साखळी जुळविण्यासाठी अजून २ व ३ भाव आवश्यक आहेत . २ व ३ भाव फक्त चंद्र मंगल राहू दाखवितात म्हणून 

चंद्र---१५ मे  ते ८ जून २०१८ 
मंगळ .... ८ जून ते २५ जून २०१८
राहू... २५ जून ते ८ ऑ गस्ट २०१८ 
कर्क या चर लग्नाची कुंडली असल्यामुळे मी चंद्र विदशा निश्चित केली व १५ मे  ते ८ जून २०१८ या कालावधीत रुजू होशील असे सांगितले. परंतु अविनाश  ९ एप्रिल २०१८ लाच नोकरीवर रुजू झाला . म्हणजे एक महिना अगोदर शुक्राच्या विदशेमध्ये रुजू झाला आहे . शुक्र कार्येशत्व 

PLANET : VENUS
Itself :-------------- Venus:- (8)   4 (11)  Cusp Yuti: (8)       Saturn-Drusht  (5)   7 8
It's N.Swami :-------- Rahu:- (1)      Rashi-Swami Moon (6)   1
It's Sub :------------ Jupiter:- (4)   6 (9)   
It's Sub's N.Swami :-- Jupiter:- (4)   6 (9)   
Itself aspects :------ 2

शुक्र ५ ९ चा व २ ६ ११ चा कार्येश आहे . 

शुभंम भवतु 

No comments:

Post a Comment