Wednesday, 14 March 2018

   सबची प्रतिकूलता 
                                        आदित्य , अधुनमधून माझ्याकडून ज्योतिष चा सल्ला घेत असे. मध्यंतरी ऑगस्ट २०१७ मधे नोकरीविषयी प्रश्र्न विचारला होता. तो म्हणाला तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे माझी वाटचाल चालू आहे. मि नविन नोकरीसाठी मुलाखत दिली आहे. मला खात्री आहे , माझी निवड होईल. काल त्याचा अहमदाबाद हून फोन आला मला म्हणाला माझा विवाहाचा योग केंव्हा आहे ?  त्याची पत्रिका माझ्याकडे आहेच. शिवाय मि त्याला एक केपी नंबर ध्यायला सांगितले. त्याने ३७ नंबर दिला. २-३ दिवसांनी सांगतो असे म्हणून फोन ठेवला.
त्याची पत्रीका खालीलप्रमाणे।....।
दिनांक...३१/३/१९८५ वेळ...सकाळी १०-१०-१२ स्थळ..परभणी
त्याच्या पत्रीकेची लग्नशुध्दि मि यापुर्वीच केली होती.
नियम... ७ चा सब २ ७ ११ चा कार्येश असेल तर २ ७ ११ च्या संयुक्त दशेमधे विवाह होतो.
या पत्रिकेत ७ चा सब शुक्र आहे.
शुक्राचे कार्येशत्व....
शुक्र...
बुध...११,५ शु युती ११,१
चंद्र...
शनी...६,१०

फोर स्टेप प्रमाणे या ठिकाणी सबची प्रतीकुलता निर्माण झाली आहे. म्हणजे शुक्र ३-४ स्टेपला पुर्णपणे विरोधी भावाचा कार्येश झाला आहे. सबब आदित्य चा विवाह होणार नाही असे खात्रीपुर्वक म्हणता येईल.
तसेच ७ चा सब शुक्र मिन या द्विस्वभाव राशीत आहे व शुक्र बुधाच्या युतीत आहे .
 दशेचा विचार केल्यास आता बुध शनी गुरू दशा २०/७/१८ पर्येंत आहे
                              बुध...११,५ शु यु ११ १
नक्षत्र स्वामी              बुध... ११,५शु यु  ११,१
सब...                       चंद्र...
सब चा न. स्वामी         शनी...६,१०

                           शनी...६,१०
नक्षत्र स्वामी           शनी...६,१०
सब..                    शनी...६,१०
सब चा न. स्वामी.    शनी...६,१०

                                गुरू...
नक्षत्र स्वामी                चंद्र..२,३
सब..                         शनी...६,१०
सब चा न. स्वामी          शनी...६,१०

एकूण दशेचा विचा र केला दशा सुद्धा विरोधी भावाची कार्येश आहे म्हणून  २०/७/१८ पर्यंत विवाह होणार नाही. 

No comments:

Post a Comment