Monday, 19 April 2021

जन्मवेळ काढणे ---

फेसबुक वरील  लेख वाचून मुंबई हुन एका जातकाचा फोन -----म्हणाला   मी सद्या  पारंपरिक ज्योतिषाचा अभ्यास  करीत आहे.  फेसबुक वरची तुमची सर्व आर्टिकल मी वाचली आहेत. माझा थोरला भाऊ सरकारी नोकरीत उच्च पदावर आहे . त्याला दोन जुळे मुले आहेत. त्या जुळ्या मुलांची जन्मवेळ निश्चित माहित नाही . जन्मवेळ साधारणपणे रात्री ८ ते ९-३० या दरम्यान आहे . आणि दोन्ही मुलांच्या जन्मवेळेत १० ते १५ मिनिटाचा फरक आहे . त्यांची जन्मवेळ निश्चित करता येईल का ? असा प्रश्न त्याने विचारला . कृष्णमूर्ती पद्धती मध्ये रुलिंग प्लॅनेट वरून जन्मवेळ ठरविता येते . मी म्हटले त्या दोघांची बर्थ डिटेल्स द्या . मी प्रयत्न करतो. 

१) पहिला मुलगा ---दि ९ / ७ /. १९९४   वेळ रात्री ८ ते ९-३० (८-०१-५८ सुधारित )शेवगाव जिल्हा अहमदनगर 

२) दुसरा मुलगा ---दि ९ / ७ /. १९९४   वेळ रात्री ८ ते ९-३० ( ८-१८-५१ ) सुधारित जन्मवेळ )शेवगाव जिल्हा अहमदनगर 

जुळ्या मुलांची जन्मवेळ ठरवायची आहे.


कृष्णमूर्ती पद्धतीमध्ये रुलिंग प्लॅनेट च्या  सहायाने वेळ निश्चित करता येते. मी कुंडली सोडविली त्यावेळेचे रुलिंग प्लॅनेट घेतले 

दि  १७/ ४/२१        वेळ १४-२१-१९ 

केतू* रवी ,मंगळ ,बुध ,शनि

( रवी बुध युती, चंद्र मंगळ युती )

चंद्र मंगळ युती आहे म्हणून चंद्र रुलिंग मध्ये घेतला.

यावेळेत पचांगमध्ये कोणती  लग्ने होती ती पहिली . ती खालीलप्रमाणे ----

मकर..१९-३३-४४ ते २१-२३-१३

कुंभ..२१-२३-१३ ते २२-५९-४३


मकर मध्ये रवी चंद्र मंगळ ह्यांची नक्षत्रे आहेत..रवी चंद्र मंगळ रुलिंग मध्ये आहेत.

कुंभ राशी मध्ये मंगळ राहू गुरू ची नक्षत्रे आहेत.यापैकी मंगळ रुलिंग मध्ये आहे.

मकर किंवा कुंभ यापैकी एक लग्न आहे हे नक्की.

मी,  त्यांनी दिलेल्या पहिल्या मुलाची वेळ काढण्याचे ठरविले.

रुलिंग मध्ये रवी लग्न रास आहे मंगळ चंद्र नक्षत्र आहे. रवी पहिल्या प्रतीचा आहे म्हणून मी मकर लग्न निच्छित केले.

लग्न मकर नक्षत्र रवी निश्चित  केले आता सब व सब  सब निश्चित  करू.सब सब  कोष्टकमध्ये मकर लग्न रवी नक्षत्र च्या पुढे कोणते सब आहेत ते पहिले . सब राहू, गुरू, शनी ,बुध ,केतू ,शुक्र शिल्लक आहेत. राहू गुरू शुक्र रुलिंग मध्ये नाहीत.फक्त शनी बुध केतू आहेत. यापैकी शनी आपण लग्न रास म्हणून वापरला आहे. आता बुध केतू राहिले .यामधे केतू लग्न नक्षत्र स्वामी आहे म्हणून सब केतू निश्चित केला . आता सब सब ठरवायचे.रुलिंग मध्ये  मंगळ व बुध शिल्लक आहे. मंगळ , बुध मध्ये मंगळ श्रेष्ठ आहे म्हणून मंगळ सब सब निश्चित  केला.आता साखळी अशी तयार झाली

लग्न मकर ,नक्षत्र रवी ,सब केतू ,सब सब मंगळ. जेंव्हा उदयास येईल त्यावेळी जन्म झाला असे म्हणता येईल. 

सब सब कोष्टक वापरून ,अंश कला विकला ठरविले.ते येतात मकर ७ अंश ४३ कला २१ विकला. यावरून वेळ ठरवली ती येते रात्री ८-०१-५८

ही झाली पहिल्या मुलाची जन्म वेळ.

आता दुसऱ्या मुलाची जन्मवेळ ठरवू.पाहिल्या व दुसऱ्या मुलामध्ये १० ते १५ मिनिटं अंतर आहे.  रुलिंग तेच धरून जन्मवेळ निश्चित करायची आहे.

लग्न मकर चंद्र नक्षत्र ठरविले.

सब ठरविण्यासाठी , कोष्टकात खालील सब शिल्लक आहेत.

चंद्र, मंगळ,राहू ,गुरू शनी बुध केतू शुक्र रवी

चंद्र दोनदा आलेला नाही म्हणून चंद्र सोडून दिला.त्यापुढील मंगळ निश्चित केला.कारण राहू गुरू शुक्र रुलिंग मध्ये नाहीत.बुध केतू रवी रुलिंग मध्ये आहेत पण ते घेतले तर जन्मवेलेत खूप फरक पडेल.म्हणून बुध केतू रवी घेतले नाहीत.

मकर लग्न चंद्र नक्षत्र मंगळ सब रवी सब सब अशी साखळी तयार होईल.सब सब कोष्टकावरून त्यांचे अंश ठरविले ते येतात

मकर ११-४८-१७

यावरून जन्मवेळ येते रात्री ८-१८-५१

अशाप्रकारे जुळ्या मुलांची जन्मवेळ निश्चित केली.

महाजनांनी मार्गदर्शन करावे 

शुभंम भवतु !!!

No comments:

Post a Comment