Monday, 16 December 2019

Case  study --132 

 जन्मवेळ काढणे


                                    एक आजी ... वय वर्षे ७०.... फोनवर बोलत होत्या . मला म्हणाल्या आयुष्याच्या नाटकाचे दोन अंक संपले आहेत . तिसरा अंक सुरु झाला आहे . या ७० वर्षात अनेक चढ उतार आले . अनेक पावसाळे पाहीले . येणाऱ्या प्रत्येक समस्यांना हे माझेच कर्म आहे समजून स्वीकारत गेले . पुढे जात राहिले . अनेक समस्यांना तोंड देत इथपर्यंत आले आहे. अगदी सुरुवातीच्या काळात शिक्षिकेची नोकरी केली ती पण दोन तीन वर्षे केली नंतर फक्त शिकवण्या घेत राहिले . नंतर लग्न झाले . मला दोन मुले आहेत . दोन्ही मुलांची लग्ने  झाली आहेत . दोन सुना आल्या . दोन्ही सुन्या खूप चांगल्या आहेत . एक नातू आहे .नातवा बरोबर वेळ कसा जातो ते कळत  नाही. आता कोणतीही चिंता नाही देवधर्म चालू आहे . अधून मधून फेसबुक पाहत असते . त्यात तुमचा जन्मवेळ निश्चिती चा लेख पाहिल्यानंतर मलाही वाटायला लागले कि आपलीसुद्धा कुंडली असावी. पण मला तारीख फक्त माहित आहे आणि ती खरी आहे . पण वेळ माहित नाही . आणि आता नात्यात वेळ सांगणारे  वयस्कर असे कोणी राहिले नाही. आयुष्यात कधी भविष्य पहिले नाही. पाहावे असे कधी वाटले नाही . मला माझी रास सुद्धा माहित नाही . त्यामुळे मला माझी कुंडली काढता येत नाही. तर माझी कुंडली तुम्ही काढू शकाल का ? असा प्रश्न त्यांनी विचारला . मी म्हटले निदान वेळ शब्दात तरी , म्हणजे सकाळ दुपार संद्याकाळी, रात्री पहाटे असे काही सांगता येईल का ? त्या म्हणाल्या ते हि मी सांगू शकत नाही. फक्त तारीख व स्थळ निश्चित आहे . मी म्हटले , बर .... मी प्रयत्न करतो . तुमची तारीख व स्थळ  मला सांगा . त्यांनी खालीलप्रमाणे सांगितली .

दि १२ /७ /४९  वेळ --माहित नाही  स्थळअ २०,५६ रे ७७,४५

कृष्णमूर्ती मध्ये रुलिंग प्लॅनेट वरून जन्मवेळ ठरविता येते . पण रुलिंग प्लॅनेट हे दैवी मार्गदर्शन आहे हे सगळ्यांनाच लाभते असे नाही. मी ज्यावेळी कुंडली काढायचे ठरविले तेंव्हा खालील रुलिंग होते

 दि १५/११/२०१९  वेळ १२-२२-४८
लग्न नक्षत्रस्वामी चंद्र , लग्न -शनी , नक्षत्रस्वामी मंगल , राशी स्वामी बुध ,वाराचा  स्वामी शुक्र

म्हणजे चंद्र * शनी,मंगळ , बुध , शुक्र

रुलिंग मधील ग्रहांचा विचार केला तर ...
शनी---मकर व कुंभ
मंगळ ---मेष व वृश्चिक
बुद्ध ---मिथुन व कन्या
शुक्र --- वृषभ व तूळ

               मकर मध्ये रवी चंद्र मंगळ हि नक्षत्रे आहेत व कुंभ मध्ये मंगळ राहू गुरु हि नक्षत्रे आहेत यापैकी मंगळ रुलिंग मध्ये आहे म्हणजे मकर किंवा कुंभ असू शकते . मेष राशी मध्ये केतू शुक्र रवी नक्षत्रे आहेत व वृश्चिक मध्ये गुरु शनी बुध आहेत यापैकी शुक्र व शनी बुध हि नक्षत्रे आहेत . म्हणजे मेष व वृश्चिक असू शकते . मिथुन राशी मध्ये मंगळ राहू गुरु हि नक्षत्रे आहेत व कन्या राशी मध्ये रवी चंद्र मंगल हि नक्षत्रे आहेत यापैकी  मंगळ रुलिंग मध्ये आहे म्हणजे मिथुन कन्या यापैकी एक असू शकते . वृषभ राशीमध्ये रवी चंद्र मंगळ हि नक्षत्रे आहेत व तुला राशी मध्ये मंगळ राहू गुरु हि नक्षत्रे आहेत . यापैकी मंगळ रुलिंग मध्ये आहे म्हणजे वृषभ किंवा तुला असू शकते . थोडक्यात हि आठ हि लग्ने  असू शकतात . यापैकी कोणते तरी एकच लग्न असणार आहे . ते कसे ठरवायचे हा प्रश्न पडला . शेवटी लग्न नक्षत्र स्वामी चा विचार करायचे ठरविले लग्न नक्षत्र स्वामी चंद्र आहे . रुलिंग मध्ये ज्यावेळी चंद्र येतो त्यावेळी जन्म रात्रीचा असतो आणि रुलिंग मध्ये रवी असेल तर जन्म दिवसा  असतो. परंतु समजा  रुलिंग मध्ये रवी व चंद्र दोन्ही असतील तर ..... इथे श्रेष्ठ कोण आहे ते पाहावे लागेल. जर रवी श्रेष्ठ असेल आणि चंद्र दुसऱ्या प्रतीचा असेल तर संध्याकाळी जन्म असेल . आणि चंद्र रवी पेक्षा श्रेष्ठ असेल तर जन्म पहाटेचा असेल . आता एक आपल्याला कळले आहे कि जन्म रात्रीचा आहे .

आता रात्र म्हणजे कोठून कोठपर्यंत घ्यायची हे ठरवावे लागेल. रात्र म्हटली कि संध्याकाळी ७-३० ते पहाटे ३-० वाजेपर्यंत च्या काळाला रात्र म्हणता येईल परंतु आजी म्हणतात तारीख १२/७/४९ हि नक्की आहे . याचा अर्थ रात्री १२ ते ३ हा कालावधी आपणाला घेता येणार नाही . कारण रात्री १२ नंतर तारीख बदलणार आहे . म्हणून जन्म वेळ ठरविण्यासाठी आपणाला संध्याकाळी ७-३० ते रात्री १२ वाजेपर्यंत चा कालावधी घ्यावा लागेल. या कालावधीत पंचागामध्ये कोणती लग्ने येतात ते पाहू . ती खालीलप्रमाणे आहेत .

मकर  १९-१२-४१ ते २१-०१-२६              स्वामी शनी
कुंभ -- २१-०१-२६ ते २२-३६-४१            स्वामी  शनी
मिन -- २२-३६-४१ ते ००-०९-११            स्वामी  गुरु

वरीलपैकी फक्त शनी रुलिंग मध्ये आहे . याचा अर्थ मकर किंवा कुंभ लग्न असले पाहिजे . मकर राशी मध्ये उत्तराषाढा श्रवण धनिष्ठा हि रवी चंद्राची मंगळाची  नक्षत्रे आहेत व कुंभ राशी मध्ये धनिष्ठा शततारका पूर्वाभाद्रपदा हि मंगल राहू गुरुची नक्षत्रे आहेत. रुलिंग मध्ये मंगल आहे म्हणजे मकर किंवा कुंभ यापैकी एक लग्न असणार . पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण झाला याव्यतिरिक्त कोण आहे ते पाहू . रुलिंग मध्ये चंद्र व राहू आहे ( बुधा च्या राशीत राहू आहे ) चंद्र लग्न नक्षत्रस्वामी आहे व राहू तिसऱ्या प्रतीचा आहे लग्न नक्षत्रस्वामी श्रेष्ठ म्हणून कुंडलीचे लग्न मकरच असले पाहिजे . हे निश्चित पणे सांगता येईल.

 मकर लग्न निश्चित झाले / आता नक्षत्र स्वामी ठरवू . रुलिंग मध्ये शिल्लक राहिले मंगल , राहू व शुक्र यापैकी मंगळ नक्षत्र स्वामी आहे म्हणून नक्षत्र मंगळाचे घ्यावे लागेल. आता सब व सब सब ठरवू रुलिंग मध्ये शिल्लक राहिले राहू व शुक्र . शुक्र हा वाराचा स्वामी आहे म्हणून सब राहू घ्यावा लागेल व शुक्र सब सब घ्यावा लागेल.  लग्न मकर  नक्षत्र मंगल  सब राहू व सब सब शुक्र  जेंव्हा उदयास येईल त्यावेळी आजीचा जन्म झाला असे म्हणता येईल.लग्न किती अंशावर आहे हे ठरविण्यासाठी आपणाला कृष्णमूर्तीचे उप उप चे कोष्टक पाहावे लागेल . त्या कोष्टकावरून लग्नाचे अंश येतात २५ अंश ,३३ कला , ४० विकला . येथूनपुढे कॉम्पुटर मधील ट्रान्झिट ऑपशन वापरून या अंश कला विकलांना वेळ किती येते ते पाहता येईल. वेळ येते रात्री २०-४६-२४. अशाप्रकारे आजींची जन्मवेळ येते रात्री ८-४६-२४. आता काढलेली वेळ बरोबर आहे कि नाही ते पाहण्यासाठी त्यांच्या आयुष्यातील घटना तपासून पाहता येतील.

१) विवाह  --२३ मे  १९७४
२) प्रथम संतती ---३ एप्रिल १९७६
३) दुसरा मुलगा ---२१ नोव्हेंबर १९८०

१) विवाह   २३ मे  १९७४

विवाहाच्या वेळी गुरु महादशा गुरु अंतर दशा व शनी विदशा चालू होती .
विवाह सप्तमाचा  सब २,७,११ भावाचा कार्येश असेल तर त्यांच्या संयुक्त दशे मध्ये विवाह होतो .

गुरु ---२,६,११,१२ चा कार्येश आहे
शनी ---१,५,७,८ चा कार्येश आहे

विवाहाच्या वेळी २,५,७,८,११ भाव कार्येश होते .

२) प्रथम संतती ---३ एप्रिल १९७६

प्रथम संततीच्या वेळी गुरु शनी शनी दशा चालू होती .
संतती --पंचमाचा सब २,५,११ चा कार्येश असेलतर त्यांच्या संयुक्त दशे मध्ये संतती होते .
गुरु २,६,११,१२ चा कार्येश आहे
शनी ---१,५,७,८ चा कार्येश आहे

प्रथम संततीच्या वेळी २,५,११ भाव कार्येश होते.

३) दुसरा मुलगा ---२१ नोव्हेंबर १९८०
दुसऱ्या संततीच्या वेळी गुरु केतू केतू दशा चालू होती

गुरु ---२,६,११,१२ चा कार्येश आहे
केतू ---१,३,४,५,७,८,१० चा कार्येश आहे

द्वितीय संततीच्या वेळी २,३,५,७,११ कार्येश होते ७ स्थान हे द्वितीय संततीचे स्थान आहे .

शुभम भवतु !!!


No comments:

Post a Comment