Monday, 24 February 2014

  जन्म वेळ निश्चित करणे  (लग्न शुद्धी भाग -१)      

                                               पंधरा दिवसापूर्वी जबलपूर मध्यप्रदेश येथून मला एक अपरिचित व्यक्तीचा  फोन आला . मी XXX आपला ब्लोग वाचला आहे . त्याने मला विचारले माझी पत्रिका काढाल का ? मी म्हटले काढेन कि . मला तुमची जन्मतारीख ,जन्मवेळ व ठिकाण ध्या . ते म्हणाले मला तारीख माहित आहे पण जन्मवेळ माहित नाही . आई म्हणते संध्याकाळी दिवे लावण्याच्या वेळेला जन्म झाला आहे . जन्म ठिकाण बेतुल आहे . मी म्हटले ठीक आहे मी पत्रिका काढण्याचा प्रयत्न करीन . मी त्यांची जन्मवेळ काढायचे ठरविले . तसेच त्यांना विचारले तुमच्या आयुष्यातील ठळक घटना सांगा म्हणजे काढलेली पत्रिका बरोबर आहे कि नाही ते तपासून  पाहता येईल . त्यांनी तीन घटना मला सांगितल्या . १) त्यांच्या नोकरीची तारीख २) वडिलांचा मृत्यू तारीख  ३) बहिणीचे लग्न .तारीख 

 जन्मतारीख ---१० / ०१ /१९७९        जन्म ठिकाण --बेतुल   वेळ - संध्याकाळी दिवे लागण्याची वेळ

दि . १८ / २ / २०१४  रोजी दुपारी ३=०७ वाजता हा प्रश्न सोडविला यावेळेचे एल एस आर  डी खालीलप्रमाणे 

                     एल --बुध   (मिथुन)
                     एस --चंद्र    (हस्त )
                    आर -- बुध  (कन्या )
                    डी    -- मंगळ ( मंगळवार )

              मिथुन राशी मध्ये मंगल , राहू व गुरु चे नक्षत्र आहे  पैकी मंगळ एल एस आर डी मध्ये आहे . तसेच कर्क राशी मध्ये गुरु शनि बुधाचे नक्षत्र आहे  बुध एल एस आर डी मध्ये आहे . मिथुन व कर्क यापैकी कोणते लग्न निवडावे . हा प्रश मला पडला . मी कर्क लग्नामध्ये बुधाच्या नक्षत्राची निवड केली कारण मिथुन लग्नामध्ये मंगळ एल एस आर डी मध्ये चवथ्या प्रतीचा आहे .   कर्क लग्न मध्ये बुध पहिल्या प्रतीचा आहे .
  म्हणून कर्क लग्न बुध नक्षत्र बुध उप नक्षत्र व मंगळ  सब सब यांची निवड केली .
                  कर्क लग्न - बुध नक्षत्र -बुध उप नक्षत्र - मंगळ सब सब अशी निवड केली


 के पी . नंबर ७५  चंद्र -बुध बुध -मंगळ    १७,३६, ४०   ते १७ , ४३ , १७  आहे याचा मध्य काढू . याचा मध्य ३,४२ येतो .   हा १७, ३६ , ४० मध्ये मिळवू

                कर्क लग्न     १७-३६ - ४०
                                           ०३-४२
                                  -------------------
निरयन लग्न कर्क लग्न १७-४०-२२         हे निरयन लग्न जन्मवेळी पूर्व क्षितिजावर उदित असताना जन्म झाला आहे .
                    निरयन जन्म लग्नावरून जन्मवेळ शोधावी लागेल .
 निरयन जन्म लग्न  कर्क १७-४०-२२ असे आले आहे जन्म ठिकाण बेतुल आहे     अक्षांश २१, ५४
 रेखांश ७७ , ५५ रेखन्तर काळ (-) १८=२० व दिनाक १० / १ /१९७९ या माहिती आधारे जन्मवेळ शोधू .
             निरयन जन्म लग्न कर्क    १७-४०-२२
  + जन्म  वर्षाचे अयनांश           +   २३-२८-२५
                                            -------------------------
   सायन   लग्न                    सिंह     ११ - ८ - ४७
            म्हणजेच                 ४,१७,८,४७
        अंशात रुपांतर               १३१- ०८ - ४७
  जन्म गांव बेतुल अक्षांश  , २१ , ५४ आहे पूर्ण अंश २२ घेऊ  कृष्णमुर्ती ज्योतिष रहस्य पान नंबर १८६-१८७---

               सायन जन्म लग्ना जवळचे   मोठे लग्न   १३१-३१-५५     सां काळ  २=२७
                            -"-                         लहान लग्न १३०-५२-०७      सां काळ  २=२४
                                                           ---------------------------------------------------
                                                      फरक                 ०-३९ -४८                     ०= ०३
३ मिनिटामध्ये लग्न ३९-४८ पुढे जाते . हि झाली लग्नाची गती
गणिताची सोयीसाठी ४० कला घेऊ .
               सायन जन्म लग्न                 १३१-०८-४७
               सायन लहान लग्न        -       १३०-५२-०७
                                                     --------------------------
                                                              ०-  १६  - ४०            सोयीसाठी १७ कला घेऊ
              ४० कला लग्न पुढे जाण्यासाठी (३ मिनिट )  १८० सेकंद लागतात
        तर  १७ कला जाण्यासाठी किती सेकंद लागतील      १८० x ७  / ४०  =   ७७ सेकंद =१ मी १७ से 

सायन लहान लग्नाचा सां काळ                       २=२४=००
   ०७ कला साठी लागणारा काळ       +            ० =१= १७
                                                          -------------------------
  जन्म वेळेचा सां काळ                                   २=२=१७
           वरील जन्म वेळेचा सां काळावरून जन्म वेळ खालील प्रमाणे

जन्म वेळेचा सां काळ                                       ता . मी .से
                                                                       ०२ = २५ =१७
यामधून जन्म तारखेचा ( १०/०१/१९७९ ) रात्रो १२=०० वाजताचा सां काळ वजा करायचा आहे . पण वजाबाकी होत नाही म्हणून सां काळामध्ये २४ तास मिळवावेत ---

        जन्म वेळेचा सां काळ                           ०२=२५=१७
                                                          +       २४=००=००
                                                             -----------------------
                                                                   २६=२५=१७
जन्म तारखेचा रात्रो १२=०० चा सां काळ   -    ०७=१४=४६
                                                               -----------------
                    संस्कारित वेळ                          १९=१०=३१
                       संस्कार करा         गुणिले १०   भागिले ६  = १९०+०२=१९२=३ मिनिटे १२ सेकंद 
                          संस्कारित वेळ                 १९=१०=३१
                             संस्कार                (-)            ०३=१२
                                                              ----------------
                                   स्थानिक वेळ          १९=०७ =१९
                              रेखन्तर काळ       (+)          १८=२०
                                                             ------------------
                                                                 १९=२५=३९
XXX    ची जन्म वेळ संध्याकाळी ७ वाजून २५ मिनिटे ३९ सेकंद अशी येईल .

हि जन्मतारीख बरोबर आहे कि नाही याची पडताळणी लग्न शुद्धी भाग-२ मध्ये केली आहे . त्यांनी दिलेल्या घटना म्हणजे १) नोकरीची तारीख   २) थोरल्या बहिणीचे लग्न   ३) वडिलांचा मृत्यू  ह्याची पडताळणी भाग -२ मध्ये केली आहे . कृपया ते पाहावे . 

                                                      
                                                                    


No comments:

Post a Comment